Archeologický průzkum v klášteře v Zašové a další práce

V loňském roce, na žádost oddělení památkové péče Valašského Meziříčí, jsme nechali v rajském dvoře bývalého kláštera provést archeologický průzkum. (Nálezová zpráva je v příloze) Tento průzkum je první vlaštovkou před speciálním Stavebně – historickým průzkumem (SHP), který je objednán u památkového ústavu Kroměříž a bude probíhat v letošním roce. SHP je rozdělen na dvě části 1. stavebně technický průzkum, ten bude provádět PÚ Kroměříž zdarma a 2. historický průzkum, spočívající ve studiu historických, archivních dokumentů, které budeme muset zadat a zaplatit, protože PÚ Kroměříž nemá na tuto práci kapacity.

Při prohlídce kláštera se zástupci památkového oddělení VM, bylo dohodnuto, že už před započetím SHP je možné začít s prováděním některých bouracích prací. Jedná se především o bourací práce v budovách přiléhajících k rajskému dvoru, kde byly vestavěny mrazící boxy a podhledy sníženy klenbové stropy. Tyto bourací práce jsou prováděny zčásti obecními pracovníky, zčásti pracovníky VPP a zčásti smluvně se sociálním podnikem Klášter Zašová s. r. o. (Doposud bylo fakturováno 8 600 Kč. Počítám, že celková částka, pokud se nám nepodaří dobourat mrazící boxy svépomocí, nepřesáhne 15 tis. Kč.)

Zastupitelstvo obce v rozpočtu na rok 2017 vyčlenilo částku 9 mil. Kč jako vlastní prostředky na přestavbu cihlové budovy v klášteře na Komunitní dům seniorů. Naše obec požádala o dotaci na MMR, která by, v případě jejího přidělení obci činila 7, 2 mil. Kč. (Dotace je 600 tis. Kč na jeden byt, kterých by mělo být 12). I v této budově již provádíme bourací práce svépomocí a smluvně s Klášterem Zašová s. r. o. Tyto práce každý týden společně s projektantem panem Šimčíkem přebíráme a kontrolujeme. Se sociálním podnikem je dohodnuta cena bouracích prací 137 Kč/hod, což je o 20% nižší cena, než jsou služby nabízené demoličními firmami. Doposud sociální podnik za bourací práce v cihlové budově fakturoval asi 60 tis. Kč. Celková suma nepřesáhne 100 tis. Kč.

Protože se jedná o částku, která nevyžaduje výběrové řízení na dodavatele, zadávám tyto bourací práce místnímu sociálnímu podniku, který zaměstnává místní zdravotně znevýhodněné občany.

Nálezová zpráva z archeologického průzkumu zde

Jiljí Kubrický