Výroční zpráva 2013

Výroční zpráva za rok 2013 o poskytování informací podle zák.č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, v platném znění – OBEC ZAŠOVÁ. V souladu s §18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, zveřejňujeme následující údaje: Počet podaných žádostí o...

více

Výroční zpráva 2012

Výroční zpráva za rok 2012 o poskytování informací podle zák.č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím v podmínkách obce Zašová a jeho orgánů. 1. Obecní úřad Zašová (dále jen OÚ) při vyřizování žádostí ve smyslu zák.č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím (dále jen zákon)...

více

Výroční zpráva 2011

Výroční zpráva za rok 2011 o poskytování informací podle zák.č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím v podmínkách obce Zašová a jeho orgánů. 1. Obecní úřad Zašová (dále jen OÚ) při vyřizování žádostí ve smyslu zák.č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím (dále jen zákon)...

více

Výroční zpráva 2010

Výroční zpráva za rok 2010 o poskytování informací podle zák.č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím v podmínkách obce Zašová a jeho orgánů. 1. Obecní úřad Zašová (dále jen OÚ) při vyřizování žádostí ve smyslu zák.č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím (dále jen zákon)...

více

Výroční zpráva 2009

Výroční zpráva za rok 2009 o poskytování informací podle zák.č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím v podmínkách obce Zašová a jeho orgánů. 1. Obecní úřad Zašová (dále jen OÚ) při vyřizování žádostí ve smyslu zák.č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím (dále jen zákon)...

více

Výroční zpráva 2008

Výroční zpráva za rok 2008 o poskytování informací podle zák.č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím v podmínkách obce Zašová a jeho orgánů. 1. Obecní úřad Zašová (dále jen OÚ) při vyřizování žádostí ve smyslu zák.č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím (dále jen zákon)...

více
1. stránka z celkem 212