Chodník Luhy – I. etapa

Zveřejněno od 8. 7. 2014 Nabídky do: 22. 7. 2014 10:00 hod.

Zveřejněno od 8. 7. 2014
Nabídky do: 22. 7. 2014 10:00 hod.

 

Zakázka:

Druh podle předmětu Stavební práce
Druh podle výše předpokládané hodnoty Zakázka malého rozsahu
Druh zadávacího řízení Mimo režim zákona
Stav Výzva k podání nabídky
Orientační cena 1 mil. Kč bez DPH
Popis Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je výstavba chodníku u na Luhách (I. etapa) v Zašové v rozsahu daném zadáním veřejné zakázky, které je v přiložené výzvě pro podání nabídky.
Předpokládaný termín realizace akce Zahájení od 1.8.2014
Dokončení do 30.9.2014

 

Zadavatel:

Název zadavatele Obec Zašová
Sídlo Zašová 36, 756 51 Zašová
Zastoupený Ing. Anna Mikošková
IČ, DIČ 00304476, CZ00304476
E-mail podatelna@zasova.cz
Telefon +420 571 634 340, +420 571 634 041
Kontaktní osoba Ing. Veronika Hubová

 

Termíny:

Zveřejněno od: 8.7.2014
Nabídky do: 22.7.2014 10:00 hod.

 

Další informace:

Doporučujeme prohlídku staveniště – neorganizováno, staveniště je veřejně přístupné. Nabídka bude obsahovat doklady dle Výzvy k podání nabídek – příloha. Nabídka musí být podepsaná odpovědnou osobou a doručená v papírové podobě ve lhůtě pro podání nabídek na podatelnu Obecního úřadu v Zašové.

 

Přílohy:

Výzva k podání nabídky
(formát Acrobat Reader, *.pdf, 1 540 kB)
Krycí list
(formát WORD, *.doc, 53 kB)
Návrh smlouvy o dílo
(formát WORD, *.docx, 55 kB)
Slepý rozpočet
(formát Excel, *.xls, 72 kB)
Projektová dokumentace
(formát ZIP, *.zip, 3 870 kB)

 

Výsledek:

Rozhodnuto dne: 23.7.2014
Rozhodnutí: Mézl a Janíček, s.r.o.