Chodník v obci Zašová – Luhy

Chodník v obci Zašová – Luhy

Zakázka:

Druh podle předmětu Stavební práce
Druh podle výše předpokládané hodnoty Zakázka malého rozsahu
Druh zadávacího řízení Mimo režim zákona
Stav Výzva k podání nabídky
Popis Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je výstavba chodníku na Luhách v Zašové v rozsahu daném projektovou dokumentací a zadáním veřejné zakázky, které je v přiložené výzvě pro podání nabídky.
Předpokládaný termín realizace akce Zahájení od 14.9.2015
Dokončení 31.10.2015

Zadavatel:

Název zadavatele Obec Zašová
Sídlo Zašová 36, 756 51 Zašová
Zastoupený Bc. Jiljí Kubrický
IČ, DIČ 00304476, CZ00304476
E-mail podatelna@zasova.cz
Telefon +420 571 634 041, +420 571 634 340
Kontaktní osoba Ing. Anna Mikošková, Ing. Sabina Rajnochová

Termíny:

Zveřejněno od: 10. 08. 2015
Nabídky do: 07. 09. 2015 10:00 hod.

 

Další informace:

Doporučujeme prohlídku staveniště – neorganizováno, staveniště je veřejně přístupné.
Nabídka bude obsahovat doklady dle Výzvy k podání nabídek – příloha.
Nabídka musí být podepsaná odpovědnou osobou a doručená v papírové podobě ve lhůtě pro podání nabídek na podatelnu Obecního úřadu v Zašové.

 

Přílohy:

Výzva k podání nabídky zde

Krycí list nabídky zde

Výkaz výměr – slepý zde

Čestné prohlášeni zde

Smlouva o dílo – návrh zde

Projektová dokumentace zde

Doklady zde

 

Výsledek:

Rozhodnuto dne:  7.9.2015
Rozhodnutí:  Cobller s.r.o.