Děšťovka – dotační program pro domácnosti

Dle častých dotazů na Obec Zašová oznamujeme, že bližší informace jsou na webových stránkách Statního fondu životního prostředí.

Text výzvy zde

Dokumenty zde

Podporované varianty zde

Nejčastější dotazy zde

Dešťovka – leták zde

Dešťovka – plakát zde

 

Dále oznamujeme, že obec Zašová neměla od počátku roku 2014 vyhláškou opakovaně ani dlouhodobě omezeno používání pitné vody z místního vodovodu a v obci nebylo nutné od počátku roku 2014 alespoň jednou zajistit náhradní zásobování pitnou vodou.

 

O PROGRAMU

Připravovaný nový dotační program pro občany zaměřený na podporu efektivního a udržitelného hospodaření s vodou v domácnostech. Níže uvedené informace jsou pouze indikativní, finální podmínky budou zveřejněny s vyhlášením výzvy.

CÍLE PROGRAMU

Motivovat vlastníky a stavebníky obytných domů k udržitelnému a efektivnímu hospodaření s vodou a snížit tak množství odebírané pitné vody z povrchových a podzemních zdrojů.

PODPOROVANÉ OBLASTI

1. Zachytávání srážkové vody pro zálivku zahrady

  • finanční prostředky lze využít na instalaci akumulační nádrže pro zachytávání a hospodaření se srážkovou vodou, kterou lze využít pro zálivku zahrady;
  • pouze v lokalitách zasažených akutním nedostatkem vody;
  • nelze pro novostavby.

Dotace: až 20 000 Kč fixní část + 3 500 Kč/m3 nádrže, maximálně však 50 % z celkových způsobilých výdajů

2. Akumulace srážkové vody pro splachování WC a zálivku zahrady

  • finanční prostředky lze využít na instalaci akumulační nádrže pro zachytávání a hospodaření se srážkovou vodou, kterou je nutné využít na splachování WC v domě, případné přebytky lze využít pro zálivku zahrady;
  • celá ČR, stávající domy i novostavby

Dotace: až 30 000 Kč fixní část + 3 500 Kč/m3 nádrže, maximálně však 50 % z celkových způsobilých výdajů

3. Využití přečištěné odpadní vody pro splachování WC

  • finanční prostředky lze využít na instalaci důmyslného systému, který využívá přečištěnou odpadní vodu (např. přečištěnou šedou vodu ze sprch a umyvadel) k následnému využití pro splachování toalet a případně i zálivku; systém může být vhodně doplněn o zachytávání a využití srážkové vody
  • celá ČR, stávající domy i novostavby

Dotace: až 60 000 Kč fixní část (v kombinaci s využitím srážkové vody) nebo 45 000 Kč fixní část (bez kombinace s využitím srážkové vody) + 3 500 Kč/m3 nádrže, maximálně však 50 % z celkových způsobilých výdajů

4. Odpojení srážkové vody od kanalizace

  • tato oblast podpory je určena pouze pro stávající domy v rámci celé ČR, které mají v současné době srážkové vody svedeny přímo do kanalizace;
  • retenční nádrže mohou mít různou podobu (např. zahradní rybníček / jezírko);

Dotace: až 15 000 Kč fixní část + 3 500 Kč/m3 nádrže, maximálně však 50 % z celkových způsobilých výdajů

KDO MŮŽE ŽÁDAT O DOTACI

Dotace jsou určeny pro vlastníky a stavebníky rodinných a bytových domů.
Nelze využít na domy určené k rekreaci.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ

Elektronický příjem žádostí by měl odstartovat v květnu 2017. Žádosti budou přijímány průběžně až do vyčerpání celkové alokace, která je určena k rozdělení mezi žadatele a je předběžně stanovena ve výši 100 mil. Kč.

 

Nabídka dotací pro domácnosti, o které mohou občané žádat u Státního fondu životního prostředí ČR ke stáhnutí zde