Geodetická měření – část Veselá

V rámci obnovy katastrálního operátu digitalizací katastrální mapy v katastrálním území Veselá u Valašského Meziříčí je nutné v nadcházejícím období přibližně od 13.10.2015 do 31.12.2015 v závislosti na počasí uskutečnit geodetická měření. V souvislosti s těmito činnostmi, které se provádějí ve veřejném zájmu, bude potřeba, aby bylo zaměstnancům Oddělení obnovy katastrálního operátu Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj umožněno vstupovat nebo vjíždět služebním vozidlem v nezbytně nutném rozsahu na dotčené nemovitosti a také zabezpečit psy, případně jiné chované zvíře, aby nedošlo k nepředvídatelnému napadení zaměstnanců. Na požádání vlastníků se zaměstnanci prokážou služebním průkazem.