Informace a formuláře žádostí o příspěvky na rok 2015

Od 1.1.2015 dochází ke zrušení grantů, pro příspěvky na činnost bude rozděleno 700 000,- Kč.

Formuláře ke stažení (viz níže):

 

Žádost pro místní organizace o příspěvek na činnost z rozpočtu obce (formát Excel, *.xls, 32 kB)

Finanční vyúčtování příspěvku na činnost poskytnutého obcí Zašová (formát WORD, *.doc, 131 kB

Zpráva o využití příspěvků (formát WORD, *.doc, 32 kB

Pravidla poskytování příspěvku na činnost a grantů z rozpočtu obce Zašová (formát Pdf, *.Pdf, 84 kB)