Kvalita vody ve studánce Stračka – květen 2017

Studánka Stračka – Zašová

Odběr vzorku chemický a mikrobiologický rozbor 15. 5. 2017

Teplota vzorku: 7,9° C

Chemický rozbor vyhověl ve všech sledovaných ukazatelích

Mikrobiologický nález: 7 KTJ/100 ml vzorku koliformních bakterií

0 KTJ/100 ml vzorku Escherichia coli

8 KTJ/ml mikroorganismů kultivovaných při 22°C

6 KTJ/ml mikroorganismů kultivovaných při 36°C

Kvalita vody nevyhověla v ukazateli koliformní bakterie. Nález koliformních bakterii indikuje možnost fekálního znečištění vodního zdroje. Vzhledem k proměnné kvalitě vody ve studánce doporučujeme vodu v případě jejího používání jako vody pitné vodu převařovat