Kvalita vody ve studánkách na Rožnovsku

Studánky září 2016

Vodu lze použít jako pitnou pouze po převaření
  • Sachova studánka, Horní Bečva

Odběr vzorku na chemický a mikrobiologický rozbor 6. 9. 2016
Teplota vzorku: 9,2°C
Chemickýrozborvyhovělvevšechsledovanýchukazatelích
Mikrobiologický nález: 36 KTJ/100 ml vzorku koliformních bakterií
4 KTJ/100 ml vzorku Escherichia coli
220 KTJ/ml    mikroorganismů kultivovaných při 22°C
46 KTJ/ml    mikroorganismů kultivovaných při 36°C
Kvalita vody nevyhověla v ukazatelích Escherichia coli a koliformní bakterie
Vzhledem k nálezu bakterií rodu Escherichia coli indikujících možnost čerstvého fekálního
znečištění nedoporučujeme používat vodu jako pitnou. Vodu lze použít jako pitnou pouze po převaření

  • Studánka Sladské Horní Paseky, Rožnov p.R.

Odběr vzorku na chemický a mikrobiologický rozbor 5. 9. 2016
Teplota vzorku: 9,6° C
Chemickýrozborvyhovělvevšechsledovanýchukazatelích
Mikrobiologický nález: 98 KTJ/100 ml vzorku koliformních bakterií
31 KTJ/100 ml vzorku Escherichia coli
1500KTJ/ml    mikroorganismů kultivovaných při 22°C
110 KTJ/ml    mikroorganismů kultivovaných při 36°C
Kvalita vody nevyhověla v žádném ze sledovaných mikrobiologických ukazatelů.
Vzhledem k nálezu bakterií rodu Escherichia coli indikujících možnost čerstvého fekálního
znečištění nedoporučujeme používat vodu jako pitnou. Vodu lze použít jako pitnou pouze po převaření.

  • Studánka v MokrémDolní Paseky, Rožnov p.R.

Odběr vzorku na chemický a mikrobiologický rozbor 5. 9. 2016
Teplota vzorku: 9,2°C
Chemickýrozborvyhovělvevšechsledovanýchukazatelích
Mikrobiologický nález: 28 KTJ/100 ml vzorku koliformních bakterií
15 KTJ/100 ml vzorku Escherichia coli
390 KTJ/ml    mikroorganismů kultivovaných při 22°C
31 KTJ/ml    mikroorganismů kultivovaných při 36°C
Kvalita vody nevyhověla v ukazatelíchEscherichia coli a koliformní bakterie.
Vzhledem k nálezu bakterií rodu Escherichia coli indikujících možnost čerstvého fekálního
znečištění nedoporučujeme používat vodu jako pitnou. Vodu lze použít jako pitnou pouze po převaření.

  • Studánka Hranička – zahrádky, Rožnov p.R.

Odběr vzorku na chemický a mikrobiologický rozbor 5. 9. 2016
Teplota vzorku: 9,6°C
Chemickýrozborvyhovělvevšechsledovanýchukazatelích
Mikrobiologický nález:181 KTJ/100 ml vzorku koliformních bakterií
164 KTJ/100 ml vzorku Escherichia coli
1300 KTJ/ml mikroorganismů kultivovaných při 22°C
230 KTJ/ml mikroorganismů kultivovaných při 36°C
Kvalita vody nevyhověla v žádném ze sledovaných mikrobiologických ukazatelů.
Vzhledem k nálezu bakterií rodu Escherichia coli indikujících možnost čerstvého fekálního
znečištění nedoporučujeme používat vodu jako pitnou. Vodu lze použít jako pitnou pouze po převaření

  • Studánka Stračka – Zašová

Odběr vzorku na chemický a mikrobiologický rozbor 7. 9. 2016
Teplota vzorku: 9,8° C
Chemickýrozborvyhovělvevšechsledovanýchukazatelích
Mikrobiologický nález:   29 KTJ/100 ml vzorku koliformních bakterií
8 KTJ/100 ml vzorku Escherichia coli
49 KTJ/ml mikroorganismů kultivovaných při 22°C
34 KTJ/ml    mikroorganismů kultivovaných při 36°C
Kvalita vody nevyhověla v ukazatelích Escherichia coli a koliformní bakterie
Vzhledem k nálezu bakterií rodu Escherichia coli indikujících možnost čerstvého fekálního
znečištění nedoporučujeme používat vodu jako pitnou. Vodu lze použít jako pitnou pouze po převaření