Lesnická technika – vyvážecí vlek

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

 

Lesnická technika – vyvážecí vlek pro obec Zašová

Zakázka:

Druh podle předmětu Dodávky
Druh podle výše předpokládané hodnoty Zakázka malého rozsahu
Druh zadávacího řízení Mimo režim zákona
Stav Výzva k podání nabídky
Orientační cena cca 360 tis. Kč bez DPH
Popis Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je nákup lesnické techniky pro obec Zašová – vyvážecí vlek.Požadavky:

-     zapojitelný do závěsu malotraktoru na kouli ISO 50

-          s ochranným štítem;

-          4WD pohon kol přívěsu zapínatelný z kabiny traktoru;

-          hydraulické trakční válce;

-          hydraulická ruka dosah min. 4 m;

-          podpěrné nohy;

-          hydraulické rozvody s možností zavedení do kabiny malotraktoru,

-          min. 2x pákový ovladač hydraulického rozvaděče – křížový;

-          hydraulický rotátor;

-          statické zatížení min. 1 t;

-          hydraulický drapák,

-          hydraulický agregát poháněný benzínovým motorem umístěný na oji vleku se startérem (možnost startu v kabině traktoru);

-          dálkově ovládaný hydraulický naviják;

-          návod k obsluze v českém jazyce.

Předpokládaný termín realizace dodávky Zahájení od 04. 05. 2015
Dokončení do 15. 06. 2015

Zadavatel:

Název zadavatele Obec Zašová
Sídlo Zašová 36, 756 51 Zašová
Zastoupený Bc. Jiljí Kubický
IČ, DIČ 00304476, CZ00304476
E-mail podatelna@zasova.cz
Telefon +420 571 627 826, +420 571 634 041
Kontaktní osoba Ing. Sabina Rajnochová, Vlastimil Těhan

 

Termíny:

Zveřejněno od: 26. 03. 2015
Nabídky do: 17. 04. 2015 10:00 hod.

 

Další informace:

Nabídka bude obsahovat doklady dle Výzvy k podání nabídek – příloha.
Nabídka musí být podepsaná odpovědnou osobou a doručená v papírové a elektronické podobě podobě ve lhůtě pro podání nabídek na podatelnu Obecního úřadu v Zašové.

Přílohy:

Zadání veřejné zakázky je k dispozici na internetových stránkách obce http://www.zasova.cz/verejne-zakazky/ a je zpracováno v elektronické podobě a obsahuje:

Výzva k podání nabídky zde

Krycí list nabídky zde

Návrh kupní smlouvy zde

Vzor Čestné prohlášení uchazeče o veřejnou zakázku dle § 53, odst. 1) zákona 137/ 2006 Sb. zde

 

Výsledek:

Rozhodnuto dne:  20.4.2015
Rozhodnutí:  JPJ Forest s.r.o.