Místní poplatky na rok 2017

Upozorňujeme občany, že poplatek za svoz odpadu pro rok 2017 činí 400,- Kč za osobu a rok (u rodin s více dětmi se tento poplatek platí pouze pro dvě děti, další děti, které nejsou výdělečně činné, jsou od tohoto poplatku osvobozeny). Splatnost poplatku je do 20.2.2017 a je jej možné zaplatit buď hotově v kanceláři č. 30 u paní Vykoukalové nebo bankovním převodem – číslo účtu obce: 6842490277/0100, variabilní symbol: 3722 + číslo domu. Při placení bankovním převodem je nutné poslat na email vykoukalova@zasova.cz potvrzení o zaplacení a poté vyzvednout nálepku na popelnici v kanceláři č.30 u paní Vykoukalové.

Poplatek za psa činí 200,- Kč za psa a rok, pro starobní důchodce a pro občany bydlící na pasekách činí 100,- Kč na psa a rok. Splatnost poplatku je také do 20.2.2017 a je jej možné zaplatit buď hotově v kanceláři č. 30 u paní Vykoukalové nebo bankovním převodem – číslo účtu obce: 6842490277/0100, variabilní symbol: 1341 + číslo domu. Při placení bankovním převodem je nutné poslat na email vykoukalova@zasova.cz potvrzení o zaplacení.