„Modernizace sportovního areálu SDH Veselá“ – 1. část

Zakázka:

Druh podle předmětu Stavební práce
Druh podle výše předpokládané hodnoty Zakázka malého rozsahu
Druh zadávacího řízení Mimo režim zákona
Stav Výzva k podání nabídky
Popis Předmětem zakázky je realizace 1.části akce „Modernizace sportovního areálu SDH Veselá“, a to SO 01 HTÚ a Opěrné stěny + 290m2 zámkové dlažby. Jedná se terénní úpravy a přípravu území pro realizaci nového sportoviště ve Veselé a položení přilehlé zámkové dlažby včetně podkladních vrstev. Stavba bude prováděna dle projektové dokumentace vypracované firmou REPRINSTA s.r.o. Valašské Meziříčí.
Předpokládaný termín realizace akce Zahájení od 05. 09. 2015
Dokončení 30. 11. 2015

Zadavatel:

Název zadavatele Obec Zašová
Sídlo Zašová 36, 756 51 Zašová
Zastoupený Bc. Jiljí Kubrický, starosta
IČ, DIČ 00304476, CZ00304476
E-mail podatelna@zasova.cz
Telefon +420 571 634 041, +420 571 634 340
Kontaktní osoba Ing. Tereza Podzemná, Ing. Anna Mikošková

 

Termíny:

Zveřejněno od: 19.8.2016
Nabídky do: 31.8.2016 10:00 hod.

 

Další informace:

Doporučujeme prohlídku staveniště – neorganizováno, staveniště je veřejně přístupné.
Nabídka bude obsahovat doklady dle Výzvy k podání nabídek – příloha.
Nabídka musí být podepsaná odpovědnou osobou a doručená v papírové podobě ve lhůtě pro podání nabídek na podatelnu Obecního úřadu v Zašové.

 

Přílohy:

Výzva k podání nabídky zde

Krycí list nabídky zde

Rozpočet zde

Čestné prohlášení uchazeče o veřejnou zakázku – prokázání kvalifikace zde

Čestné prohlášení – ostatní zde

Seznam subdodavatelů zde

Smlouva o dílo – návrh zde

Projektová dokumentace zde

 

Výsledek:

Rozhodnuto dne:  COBBLER s.r.o.
Rozhodnutí:  31.8.2016