Občanský průkaz a cestovní pas

Občanský průkaz

Občanský průkaz je povinen mít občan České republiky, který dosáhl věku 15 let a má trvalý pobyt na území České republiky. Tuto povinnost má i občan, jehož způsobilost k právním úkonům byla rozhodnutím soudu omezena. Občanský průkaz lze na žádost vydat i občanovi mladšímu 15 let nebo občanovi, který nemá trvalý pobyt na území České republiky. Občan, který byl rozhodnutím soudu zbaven způsobilosti k právním úkonům, může mít občanský průkaz jen v případě, že o jeho vydání požádá soudem ustanovený opatrovník nebo jiný zákonný zástupce.

Typy občanských průkazů

Občanské průkazy se strojově čitelnými údaji - vydávají se občanům mladším 15 let s dobou platnosti na 5 let a občanům starším 15 let s dobou platnosti na 10 let. Občan si může zvolit, zda požádá o vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem nebo bez čipu.

Občanské průkazy bez strojově čitelných údajů - tyto průkazy se vydávají:

 • s dobou platnosti na 6 měsíců, jestliže nelze vydávat občanské průkazy se strojově čitelnými údaji, protože došlo k technické závadě na zařízení zabezpečujícím jejich výrobu nebo ke katastrofě či jiné mimořádné události,
 • s dobou platnosti na 3 měsíce, jestliže o něj požádá občan bezprostředně po nabytí českého státního občanství,
 • s dobou platnosti na 1 měsíc na žádost občana v případě ztráty, odcizení, poškození nebo zničení občanského průkazu, nebo pokud občan potřebuje občanský průkaz v souvislosti s výkonem volebního práva; žádost o jeho vydání se podává současně se žádostí o vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji.

Všechny typy občanských průkazů lze použít k cestě do států Evropské unie.

Žádost o vydání občanského průkazu se podává

Žádost o vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji s čipem nebo bez čipu se může podat:

 • u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností (nejbližší Valašské Meziříčí)
 • v elektronické podobě místně příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností (na stanoveném formuláři) – Valašské Meziříčí

Žádost o vydání občanského průkazu bez strojově čitelných údajů se podává pouze u místně příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou působností, kterým je:

   • obecní úřad obce s rozšířenou působností v jehož obvodu je občan hlášen k trvalému pobytu (pro obec Zašovou – Valašské Meziříčí)
   • obecní úřad obce s rozšířenou působností, příslušný podle místa posledního trvalého pobytu na území České republiky, nemá-li občan trvalý pobyt na území České republiky,
   • Magistrát města Brna, neměl-li občan trvalý pobyt na území České republiky nebo jej nelze zjistit.

Bližší informace (požadované doklady, termíny, správní poplatky) na

https://portal.gov.cz/portal/obcan/situace/152/160/4279.html#obsah

Cestovní pas

Žádost o vydání cestovního pasu se podává:

    • v České republice u obecního úřadu obce s rozšířenou působností, v jejichž správním obvodu je občan přihlášen k trvalému pobytu (pro obec Zašovou – Valašské Meziříčí)
    • v zahraničí u zastupitelského úřadu České republiky, s výjimkou konzulárního úřadu vedeného honorárním konzulárním úředníkem.

Bližší informace (požadované doklady, termíny, správní poplatky) na

https://portal.gov.cz/portal/obcan/situace/152/154/6071.html#obsah

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti cookie. Používáním webu s tím souhlasíte. Další info OK