Hlavní nabídka


Iskérka - sociální rehabilitace

Rožnovská Iskérka pomáhá již 14 let lidem s duševním onemocněním znovu nalézt vlastní síly k naplnění života v oblasti vztahů, zájmů, bydlení a práce tak, aby mohli žít spokojeně, samostatně a důstojně.

Iskerka-socialni-rehabilitace.pdf (Soubor: pdf | Velikost: 4.21 MB)

“Lidé s duševní nemocí jsou nejkřehčí součástí společnosti. A každá společnost je dobrá jen v té míře, v jaké se dokáže postarat o své nejslabší a dát jim alespoň malou část toho, co poskytuje svým nejsilnějším a mocným.” MUDr. František Koukolík, DrSc,FCMA

Rožnovská Iskérka pomáhá již 14 let lidem s duševním onemocněním znovu nalézt vlastní síly k naplnění života v oblasti vztahů, zájmů, bydlení a práce tak, aby mohli žít spokojeně, samostatně a důstojně.

Na naši organizaci se lidé obracejí v různých fázích svého života. Někdo přichází s tím, že osobní zkušenost s duševní nemocí zažil poprvé. Je nejistý, často neví, jak bude jeho život vypadat dál, jak si ho má zorganizovat, jestli se může vrátit do práce… Často pak potřebuje podporu v nabytí osobní jistoty, sebedůvěry a získat naději.

 Někdo se naopak s duševní nemocí potýká delší čas. Rozumí tomu, co se stalo, už ví, co potřebuje, co mu pomáhá, co musí sám u sebe respektovat. Často pak potřebuje podporu např. po návratu z hospitalizace, ale také při udržení zaměstnání či jiných společenských rolí.

 Někomu ale duševní nemoc komplikuje život natolik, že se v danou chvíli do zaměstnání vrátit nemůže a s projevy nemoci se potýká téměř denně. Společně pak hledáme možnosti, jak vést i v takové situaci co možná nejspokojenější a plnohodnotný život. 

Lidem často pomáháme při hledání či udržení práce formou vyhledávání vhodných pracovních míst, doprovodu na pracoviště, úřady (podpora při jednání) nebo nácvikem pracovních a jiných potřebných kompetencí.

Ukazuje se, že mnoho z nich potřebuje podporu při rozšíření a udržení sociálních kontaktů – běžných přátelství, vztahů v rodině, na pracovišti i ve svém blízkém okolí.

Velká část naší podpory se týká také udržení psychického zdraví – prevence relapsu (opakovaného propuknutí duševní nemoci), rozvoje zdravého sebehodnocení, sebepodpory, poznání svých silných stránek, o které se mohou opřít, ale také o poznání limitů, které s sebou nemoc přináší.

Službu poskytujeme ambulantně v sídle organizace a terénně např. formou doprovodů na úřady, k lékařům, na různá jednání, při hospitalizaci, ve vlastní domácnosti…. Naše služba je zákona bezplatná.

V rámci sociální rehabilitace nabízíme mnoho činností, které lidi podporují na jejich vlastní cestě k zotavení (rehabilitační dílny a další aktivity, jejichž cílem je podpora při zachování, obnovení a vytváření pracovních, manuálních, sociálních a kognitivních dovedností).

Při poskytování služby stavíme na zdravých a silných stránkách osobnosti. Cílem je podpora ve znovunabytí sebedůvěry a kompetencí, které člověk vlivem nemoci ztratil.

Naším přáním je, aby lidé, kteří k nám přijdou, nalezli takovou podporu a sílu, aby mohli žít svůj život dle vlastních představ. Snažíme se maximálně přispět k rozvoji jejich celkového potenciálu a nabízet možnosti k jejich celostnímu rozvoji.

Pociťujete-li duševní nepohodu, nebojte se požádat o pomoc. Včasná pomoc je důležitá. Obraťte se proto na někoho, komu důvěřujete - na rodiče, příbuzné, kamarády, učitele, profesionály (obvodní lékař, psycholog, psychiatr). Můžete kontaktovat také naši organizaci.

Kontaktní údaje: Iskérka o.p.s.,  Chodská 534, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm; Tel.: 774 274 800, 774 064 755, 604 177 299, 774 064 753; E-mail:info@iskerka.cz; Web: www.iskerka.cz


Kategorie: Informace
Vytvořeno / Upraveno: 28.01.2019 | Zveřejněno do: 30.06.2019 | Obec Zašová

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti cookie. Používáním webu s tím souhlasíte. Další info OK