Hlavní nabídka


Odprodeje připlocených pozemků

Žádost o odprodej historicky ohrazené části obecního pozemku je možno podat do 31. 12. 2017.

Vážení spoluobčané, není výjimkou, že někdo v  naší obci zdědí nebo koupí domek i  s  přilehlým pozemkem. Při přepisu majetku se ale zjistí, že děda postavil plot na obecním pozemku a rodina jej roky užívala, v  dobré víře, že pozemek jim patří. Noví majitelé chtějí dát záležitost do pořádku, a požádají obec o  odkup zaploceného pozemku. Doposud jsme tyto situace řešili odprodejem takových zaplocených, obecních pozemků jednotnou cenou 100 Kč/m2 . Na  posledních zasedáních zastupitelstva jsme se však většinově shodli, že tato cena je vzhledem k  ceně stavebních pozemků v  naší obci značně nízká, a  že bychom měli odprodávat pozemky za  cenu obdobnou, jako od  občanů vykupujeme. Cena stavebního pozemku se v Zašové pohybuje kolem 800 Kč/ m2 a i výše. (Např. pozemek pro veřejně prospěšnou stavbu autobusových zálivů jsme vykupovali po 650 Kč/m2 .) Proto zastupitelstvo obce rozhodlo, že neoprávněně zaplocené obecní pozemky, budeme odprodávat za  stokorunu pouze do konce tohoto roku. Od roku 2018 už bude pohlíženo na  koupi obecních pozemků podle jejich tržní hodnoty a  taková bude po  kupujících vyžadována. Pokud tedy má někdo z vás historicky ohrazeno kus obecního pozemku, je možnost do 31. 12. 2017 podat si žádost o odprodej, a pokud se skutečně bude jednat o zaplocení nevědomé, cena bude pro vás jistě přijatelnější než po novém roce.


Kategorie: Informace
Vytvořeno / Upraveno: 24.10.2017 | Zveřejněno do: 31.12.2100 | Obec Zašová

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti cookie. Používáním webu s tím souhlasíte. Další info OK