Obecně závazné vyhlášky

Obecně závazná vyhláška č. 1/2019, o nočním klidu
(dokument Pdf, *.pdf, 491 kB)

Obecně závazná vyhláška č. 2/2018, o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství + příloha
(dokument Pdf, *.pdf, 643 kB)

Nařízení obce č. 1/2017 o zákazu podomního a pochůzkového prodeje
(dokument Pdf, *.pdf, 150 kB)

Obecně závazná vyhláška č. 1/2016, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadu
(dokument Pdf, *.pdf, 90 kB)

Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, kterou se vydává požární řád obce
(dokument Pdf, *.pdf, 2074 kB)

Obecně závazná vyhláška č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Zašová
(dokument Pdf, *.pdf, 154 kB)

Obecně závazná vyhláška č. 1/2014,kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 3/2006 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj
(dokument Word, *.doc, 28 kB) 

Obecně závazná vyhláška č. 2/2012, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
(dokument Word, *.doc, 58 kB) 

Příloha k OZV č. 2/2012 - mapa Zašová
Příloha k OZV č. 2/2012 - mapa Veselá

Obecně závazná vyhláška č. 4/2012, o místním poplatku ze psů
(dokument Word, *.doc, 67 kB) 

Obecně závazná vyhláška č. 1/2011, o stanovení veřejně přístupných míst, na kterých je provozování výherních hracích přístrojů zakázáno
(dokument Word, *.doc, 26 kB) 

Obecně závazná vyhláška č. 1/2010, o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí u staveb
(dokument Word, *.doc, 28 kB) 

Obecně závazná vyhláška Obce Zašová č. 2/2005 – Stanovení pravidel pro pohyb psů na veřejném prostranství
(formát Word, *.DOC, 27,5 kB) 

Obecně závazná vyhláška č. 2/2002 obce Zašová – Řád veřejného pohřebiště
(formát Word, *.DOC, 66 kB) 

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti cookie. Používáním webu s tím souhlasíte. Další info OK