Hlášení poruch

postlamp2

Poruchy veřej. osvětlení

_vyr_12T51OFnew

Poruchy místního rozhlasu