Když zazní siréna…

Pro varování obyvatelstva při hrozbě nebo vzniku mimořádné události, jakou může být i únik nebezpečné látky, slouží sirény. Sirénami se vyhlašují smluvené varovné signály. Na celém území České republiky jsou od 1. 11. 2001 pro varování obyvatelstva a svolání jednotek sboru dobrovolných hasičů určeny signály, které by měli znát všichni občané.

TŘI ZÁKLADNÍ KROKY K VAŠÍ ZÁCHRANĚ

  1.          Neprodleně se ukryjte - zůstaňte doma nebo urychleně vejděte do nejbližšího domu (obchodu, obytného domu, úřadu).
  2.          Zavřete dveře a okna, abyste snížili množství pronikajícího plynu do vašeho úkrytu.
  3.          Zapněte rozhlas a televizi, protože ihned po tónu sirény při vyhlášení signáluvšeobecná výstraha bude následovat tísňová informace z hromadných informačních prostředků (obecního rozhlasu, rozhlasových vozů, lokální rozhlasové stanice, kabelové televize), ze které se dozvíte co máte dělat.

Regionální stanice :    Radio Apollo               99,8 MHz

                                        Radio Zlín                    96,2 MHz       102,5 MHz     91,7 MHz

                                         Radio Publikum         90,3 MHz