Ověření podpisu a listin

Vidimace a legalizace – ověřování podpisů a listin

Ověřování podpisů a listin se provádí na Obecním úřadě v Zašové u Ing. Křčmářové.

Potřebné dokumenty:

- platný občanský průkaz

Správní poplatky:

ověřování shody opisu dokumentu, kopie s listinou – vidimace (fotokopie) 30,- Kč za každou i započatou stránku v českém jazyce

ověření pravosti opisu – legalizace 30,-Kč za každý podpis příplatek za cízí jazyk 50,-Kč za každou i započatou stránku

Omezení:

Úřad neprovede vidimaci: opisu, kopie občanského průkazu, vojenského průkazu, pasu, vkladní knížky, šeku, losu, sázenky, geometrického plánu, rysu, technické kresby, směnky, pokud předložená kopie neodpovídá originálu, jsou-li v listině škrty, vsuvky, které by mohly zeslabit její věrohodnost, jestliže je listina psána v cizím jazyce a tento jazyk neovládá pracovník, který vidimaci provádí.

Úřad neprovede legalizaci podpisu na listině, která neobsahuje žádný text!