Určení otcovství k narozenému i nenarozenému dítěti

Potřebné dokumenty

• platný občanský průkaz obou rodičů

• rodný list obou rodičů

• rodný list dítěte (u narozeného dítěte) nebo těhotenský průkaz matky (u nenarozeného dítěte)

• rodný list již dříve narozeného společného dítěte (sourozence)

• rozsudek soudu s nabytím právní moci (rozvedená matka)

• úmrtní list manžela (vdova)

Oba rodiče musí být přítomni osobně.

Správní poplatek se nevybírá.