Oprava hřbitovní zdi ve Veselé

Zakázka:

Druh podle předmětu Stavební práce
Druh podle výše předpokládané hodnoty Zakázka malého rozsahu
Druh zadávacího řízení Mimo režim zákona
Stav Výzva k podání nabídky
Orientační cena cca 1 mil. Kč bez DPH
Popis Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu jsou stavební práce „Oprava hřbitovní zdi ve Veselé“, viz projektová dokumentace.
Předpokládaný termín realizace dodávky Zahájení od 20. 06. 2016
Dokončení do 20. 09. 2016

Zadavatel:

Název zadavatele Obec Zašová
Sídlo Zašová 36, 756 51 Zašová
Zastoupený Bc. Jiljí Kubický
IČ, DIČ 00304476, CZ00304476
E-mail podatelna@zasova.cz
Telefon +420 571 627 826, +420 571 634 041
Kontaktní osoba Ing. Sabina Rajnochová, Bc. Jiljí Kubrický

 

Termíny:

Zveřejněno od: 30. 05. 2016
Nabídky do: 10. 06. 2016 10:00 hod.

 

Další informace:

Nabídka bude obsahovat doklady dle Výzvy k podání nabídek – příloha.
Nabídka musí být podepsaná odpovědnou osobou a doručená v papírové a elektronické podobě ve lhůtě pro podání nabídek na podatelnu Obecního úřadu v Zašové.

Přílohy:

Zadání veřejné zakázky je k dispozici na internetových stránkách obce http://www.zasova.cz/obecni-urad/verejne-zakazky/a je zpracováno v elektronické podobě a obsahuje:

Výzva k podání nabídky zde

Krycí list nabídky zde

Návrh smlouvy o dílo zde

Vzor Čestné prohlášení uchazeče o veřejnou zakázku dle § 53, odst. 1) zákona 137/ 2006 Sb. zde

Vzor Čestného prohlášení – ostatní zde

Slepý výkaz výměr zde

Projektová dokumentace zde

 

Výsledek:

Rozhodnuto dne:  13.6.2016
Rozhodnutí:  JASY Vsetín s.r.o.