Základní umělecká škola B-Art

 

Základní umělecbart3ká škola B-Art byla založena v roce 2012 a je Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy zapsána do rejstříku škol a zařazena tak do státem garantovaného systému základního uměleckého vzdělávání. V Zašové dříve působila jako Taneční skupina MIMO a později jako Taneční a baletní škola B-Dance. V obci má tak již více jak 15-letou tradici. V současné době nabízí zájemcům o studium taneční a hudební obor.

Přijímáme děti již od tří let do taneční a hudební školičky. V taneční školičce se děti hravou formou učí vnímat muziku, učí se rytmická cvičení a prochází si základní pohybovou průpravou. Hodiny vede pedagog společně s korepetitorem, který doprovází na klavír. V hudební školičce se pak děti seznamují s notami, rytmikou, různými hudebními pojmy, zpívají písničky, hrají na dětské nástroje a seznamují se s hudbou formou jednoduchých her.

Od 5 let přijímáme žáky do přípravného studia, od 7 let pak nastupují do studia základního.

Výuka tanečního oboru probíhá v zrcadlovém sále v Kulturním domě v Zašové. V tanečním oboru se žáci v průběhu studia vzdělávají ve všech tanečních odvětvích. Na 1. stupni (od 7 do 14 let) absolvují taneční gymnastiku (rytmická cvičení, rozbart4šiřování pohybových rozsahů a osvojování správného držení těla, akrobacie), klasický tanec, scénický tanec, disco dance a street dance. Na II. stupni (od 14 do 18 let) si poté mohou vybrat, kterému tanečnímu stylu se budou dále věnovat. O vysoké úrovni tanečního oboru hovoří i vzdělanost pedagogů ZUŠ B-Art – každému tanečnímu stylu se věnuje specializovaný odborník.

Výuka hudebního oboru probíhá v prostorách Základní školy v Zašové. Žáci se mohou učit hře na klavír, elektronické klávesy, varhany, zobcovou flétnu nebo navštěvovat sólový či populární zpěv. V hudebním oboru se žákům věnuje tým pedagogů a muzikantů se zkušenostmi z mnoha hudebních žánrů – klasická hudba, pop, rock a další.

V rámci studia zprostředkovává ZUŠ B-Art svým žákům workshopy s řadou profesionálních tanečníků a hudebníků. Škola spolupracuje například s předním českým tanečníkem, choreografem a uměleckým šéfem souboru 420PEOPLE Václavem Kunešem. V hudebním oboru se pak žáci účastnili různých gospelových workshopů, například v Praze nebo Orlové.

ZUŠ B-Art se snaží děti také kulturně vzdělávat – pro žáky zprostředkovaly již v minulých letech například zájezd s návštěvou ostravské konzervatoře a Janáčkovy filharmonie.

Mezi největší úspěchy ZUŠ B-Art patří nastudování celovečerního baletního představení Sněhurka a sedm trpaslíků. Na 60 žáků tanečního oboru odtančilo premiéru a 16 repríz nejen v okrese Vsetín, ale také na Slovensku ve městě Partizánské.

ZUŠ B-Art je zárobart5veň pořadatelem festivalu soudobého tanečního umění TANECVALMEZ, který probíhá první víkend v červnu v příjemném prostředí nádvoří Zámku Žerotínů ve Valašském Meziříčí.

Zápisy na nový školní rok probíhají vždy v dubnu a první týden v září.

 

 

 

 

Kontakt:

Email: borovickova.milada@b-artskola.cz, zitkova.zuzana@b-artskola.cz
Tel. č.: 725 550 167
Oficiální web školy: www.b-artskola.cz
Facebook: https://www.facebook.com/ZusBart