Prodej dřeva z obecních lesů Zašová

Prodej cca 350 m3 dřevní hmoty z nahodilých těžeb (2016/2)

Zakázka:

Druh podle předmětu Prodej dříví
Druh zadávacího řízení Poptávkové řízení na prodej dříví z obecních lesů
Stav Výzva k podání nabídky
Popis Předmětem zakázky je prodej cca 350 m3 dřevní hmoty z nahodilých těžeb.
Předpokládaný termín realizace akce Zahájení od cca 04. 03. 2016
Dokončení do naplnění odebrání 350 m3 dřevní hmoty

Zadavatel:

Název zadavatele Obec Zašová
Sídlo Zašová 36, 756 51 Zašová
Zastoupený Bc. Jiljí Kubrický
IČ, DIČ 00304476, CZ00304476
E-mail podatelna@zasova.cz
Telefon +420 571 634 041, +420 571 634 340
Kontaktní osoba Vlastimil Těhan, Ing. Sabina Rajnochová

Termíny:

Zveřejněno od: 23. 02. 2016
Nabídky do: 29. 02. 2016 10:00 hod.

 

Další informace:

Realizace prodeje dříví z nahodilých těžeb v celkovém objemu přibližně 350 m3.Dříví bude tříděno dle „Doporučených pravidel pro měření a třídění dříví v ČR 2008“Dříví může být ve sdružených výřezech. Přejímka dřevní hmoty bude prováděna na odvozním místě. Jednotlivé skládky dřevní hmoty mohou být i v množství 10 m3 / skládku (nutnost přejíždění). Zadavatel nepřipouští variantní řešení.Nabídka bude obsahovat doklady dle Výzvy k podání nabídek – příloha.
Nabídka musí být podepsaná odpovědnou osobou a doručená v papírové podobě ve lhůtě pro podání nabídek na podatelnu Obecního úřadu v Zašové.

 

Přílohy:

Výzva k podání nabídky zde

Krycí list nabídky zde

Čestné prohlášení uchazeče o zakázku – vzor zde

Kupní smlouva – návrh zde

 

Výsledek:

Rozhodnuto dne:  29.2.2016
Rozhodnutí:  Proxima lesnická a dřevařská a.s.