Prodej dřeva z obecních lesů Zašová

Prodej dřeva z obecních lesů Zašová – prodej cca 300 m3 dřevní hmoty z nahodilých těžeb
Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu na realizaci prodeje dříví z obecních lesů Zašová zadávanou mimo režim zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákona).

Realizace prodeje dříví z nahodilých těžeb v celkovém objemu přibližně 300 m3.
Dříví bude tříděno dle „Doporučených pravidel pro měření a třídění dříví v ČR 2008“
Dříví může být ve sdružených výřezech. Přejímka dřevní hmoty bude prováděna na odvozním místě. Jednotlivé skládky dřevní hmoty mohou být i v množství 10 m3 / skládku (nutnost přejíždění). Borovice a modřín bude kubírován dle tabulek oddenků pouze u prvních kulatin (oddenkové kusy). Zadavatel nepřipouští variantní řešení.

Výzva k podání nabídky zde

Krycí list nabídky zde

Čestné prohlášení uchazeče o veřejnou zakázku dle § 53, odst. 1) zákona 137 2006 Sb. ZVZ zde

Smlouva o dílo – návrh zde

Výsledek:

Rozhodnuto dne: 18. 05. 2015

Rozhodnutí: Ing. Petr Čelůstka