Projekty

Dětské hřiště Pod dubem ve Veselé

Projekt  „Dětské hřiště Pod dubem Veselá“ byl realizován za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj  

Naučná stezka Zašová

V dubnu 2017 byla Obci Zašová Státním zemědělským intervenčním fondem poskytnuta dotace z Programu rozvoje venkova ČR na vybudování projektu „Nauč...

Strategické řízení v obci Zašová

Projekt Strategické řízení v obci Zašová je spolufinancován z Evropskou unií.