Restaurování centrálního kříže na obecním hřbitově v Zašové

 

znak zlin

 

 

 

 

Obec Zašová získala v letošním roce dotaci z Fondu kultury Zlínského kraje ve výši 37.400,- Kč na „Restaurování centrálního kříže na obecním hřbitově v Zašové“. Restaurátorské práce na centrálním kříži prováděl restaurátor a kamenosochař pan Alan Doupal, který byl vybrán na základě výběrového řízení.

Zlínskému kraji děkujeme za poskytnutou dodaci, díky níž jsme mohli restaurování centrálního kříže zrealizovat a panu Alanu Doupalovi za odvedení kvalitní práce.

 

V Zašové dne 20. 07. 2015

 

Centrální kříž před restaurováním

kriz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centrální kříž po restaurování

kriz opraveny