Obecně závazné vyhlášky a nařízení obce

 

Obecně závazná vyhláška č. 1/2017 o nočním klidu
(dokument Pdf, *.pdf, 256 kB)

Nařízení obce č. 1/2017 o zákazu podomního a pochůzkového prodeje
(dokument Pdf, *.pdf, 150 kB)

Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, kterou se vydává požární řád obce
(dokument Pdf, *.pdf, 2074 kB)

Obecně závazná vyhláška č. 1/2015,kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 1/2001 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Zašová
(dokument Pdf, *.pdf, 154 kB)

Obecně závazná vyhláška č. 1/2014,kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 3/2006 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj
(dokument Word, *.doc, 28 kB

Obecně závazná vyhláška č. 3/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
(dokument Pdf, *.pdf, 218 kB)

Obecně závazná vyhláška č. 2/2012, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
(dokument Word, *.doc, 58 kB

Obecně závazná vyhláška č. 4/2012, o místním poplatku ze psů
(dokument Word, *.doc, 67 kB)

Obecně závazná vyhláška Obce Zašová č. 2/2005 – Stanovení pravidel pro pohyb psů na veřejném prostranství
(formát Word, *.DOC, 27,5 kB

Obecně závazná vyhláška Obce Zašová č. 1/2005, kterou se ruší vyhláška č. 5/1993
(formát Word, *.DOC, 30 kB

Obecně závazná vyhláška Obce Zašová č. 5/2004, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 1/1999 o příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřských škol, školních družin a školních klubů
(formát Word, *.DOC, 21 kB

Obecně závazná vyhláška Obce Zašová č. 3/2004, kterou se vyhlašuje závazná část změny č. 9 územního plánu sídelního útvaru Zašová
(formát Word, *.DOC, 47 kB

Obecně závazná vyhláška Obce Zašová č. 2/2004, kterou se vyhlašuje závazná část změny č. 7 územního plánu sídelního útvaru Zašová
(formát Word, *.DOC, 125 kB

Obecně závazná vyhláška č. 2/2002 obce Zašová – Řád veřejného pohřebiště
(formát Word, *.DOC, 66 kB