Svoz odpadu

 

Svoz odpadu – 2. pololetí roku 2017

plasty (žlutá barva)

19. 7. 2017          16. 8. 2017

20. 9. 2017         18. 10. 2017

15. 11. 2017         20. 12. 2017

 

sklo (zelená barva) a sklo (bílá barva)

30. 8. 2017

29. 11. 2017

 

papír (modrá barva) a nápojové kartony (oranžová barva)

18. 8. 2017

13. 10. 2017

8. 12. 2017

 

 

domovní odpad (popelnice 110 l,120 l , 240 l , kontejnery 1100 l)termín svozu:

svoz bude vždy v úterý v lichém týdnu

—————————————————————————

Do žlutého pytle na plasty patří:
čisté a vymyté plastové obaly od potravin (PET láhve), plastové sáčky, pěnový polystyrén, fólie, přepravky, plastové lišty od elektroinstalace.

Do bílého pytle na na bílé (čiré) sklo patří: bílé (čiré) sklo a sklenice od zeleniny, kompotů a zavařenin, čiré láhve od jogurtů, průhledné (bílé) tabulové okenní sklo, nevratné čiré láhve a střepy, bílé (čiré) obalové sklo.

Do zeleného pytle na barevné sklo patří: barevné sklo a střepy kromě olovnatého skla, barevné láhve od nápojů, ovocných šťáv, lihovin, oleje, průmyslové barevné sklo a střepy.

Do modrého pytle na papír patří: noviny, časopisy, školní sešity, letáky, balící papír, počítačový papír, papírové ubrousky, pytle, spisy, staré knihy, plakáty, krabice.

Do oranžového pytle na nápojový karton patří: nápojové papírové obaly od džusů, mléka, vína, limonád, sirupů, ovocných štáv, apod.

—————————————————————————

 

Nebezpečný a velkoobjemový odpad

 

Sběrný dvůr Mézl a Janíček, Zašová Luhy

Provozní doba: zde

Kontakt: 777 170 106

 

Jaký odpad LZE do sběrného dvora ukládat:

-autobaterie, tužkové baterie

-počítače, faxy, tiskárny

-kompletní vysavače, televizory, rádia, ledničky, žehličky

-zářivky, sklo v pevných nádobách

-oleje, ředidla, barvy, lepidla, pryskyřice, prostředky na ochranu rostlin a stromů (všechny nebezpečné látky musí být v nádobách pevně uzavřených originálním uzávěrem)

-znečištěný textil, olejové filtry, plechovky od barev

-pneumatiky bez disků

-koberce, sedačky, starý nábytek

 

Jaký odpad NELZE do sběrného dvora bezúplatně ukládat:

-okenní rámy se sklem

-směsné stavební a demoliční odpady

-materiály s obsahem azbestu

-skelná vata

-bytová jádra

-izolační materiály, asfaltová lepenka

 

Některé z vyjmenovaných nepovolených materiálů je možno ve sběrném dvoru po předchozím souhlasu správce uložit za přímo hrazený poplatek.