Strategické řízení v obci Zašová

Obec Zašová je realizátorem projektu:

Strategické řízení v obci Zašová

Registrační číslo projektu: CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002846

Doba realizace projektu: 1. 1.2017 – 31. 12. 2018

Cílem projektu je zefektivnění veřejné správy prostřednictvím optimalizace procesů a postupů ve veřejné správě zejména posílení strategického řízení obce Zašová, zvýšení kvality fungování obce a snížení administrativní zátěže. Dále bude dosaženo profesionalizace pracovníků především prostřednictvím zvyšování jejich znalostí a dovedností. Zavedení metody místní Agendy 21 a vytvoření strategického dokumentu obce.

Projekt je spolufinancován z ESF, Operační program Zaměstnanost

Odborný asistent:: Alena Dvorská, dvorska@zasova.cz

 

logo-eu