Upozornění – topení nepovolenými palivy

Vážení občané, jako každý rok po začátku topné sezóny, se shromažďují na obecním úřadě stížnosti na topení nepovolenými palivy resp. na spalování odpadu a tím způsobený nadměrný dým a zápach. Proto Vás žádáme, abyste ve svých kotlích a krbových kamnech nepálili komunální odpad, plasty a další nebezpečný odpad a používali k topení paliva, která jsou určena resp. doporučena k topení výrobcem těchto zařízení. K odkládání nebezpečného odpadu slouží Sběrný dvůr v areálu firmy Mézl a Janíček, každých 14 dní probíhá svoz komunálního odpadu a pravidelně probíhá, také svoz tříděného odpadu. Tímto jednáním se dopouštíte přestupku podle § 23 odst. 1 písm. „c“ a „d“ zákona O ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb., za který je možné uložit pokutu až do výše 50 000 Kč a přispíváte také k narušování životního prostředí, ohrožujete nejen zdraví své a svých blízkých, ale i lidí bydlících ve Vašem okolí.