Územní plánování – archiv

 Návrh ÚP pro společné jednání

 

Textová část územního plánu:

Textová část územního plánu zde

Textová část územního plánu – opravená verze – červenec 2016 zde

Grafická část územního plánu:

Výkres – základní členění zde

Výkres – hlavní zde

Výkres – VPS, VPO a asanací zde

Textová část odůvodnění územního plánu

Textová část odůvodnění územního plánu zde

Textová část odůvodnění územního plánu – opravená verze – červenec 2016 zde

Grafická část odůvodnění územního plánu

Výkres – širší vztahy zde

Výkres – koordinační zde

Výkres – technická infrastruktura zde

Výkres – předpokládané zábory půdního fondu zde

 Vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území

Vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území, SEA zde

Hodnocení vlivů koncepce NATURA zde

Hodnocení vlivů koncepce NATURA – doplnění zde

Návrh Opatření obecné povahy

Návrh Opatření obecné povahy zde