Veřejné zakázky

Profil zadavatele  (veřejné zakázky - obec Zašová) - více info zde

Veselá I (Zašová) – sanace sesuvné oblasti nad místní komunikací na parc.č. 6611/1, 910/5, 911/1, 911/2 v okolí objektů č.p.75 a 146

Předmětem stavebního díla (dále jen „dílo“) je doplnění stávající stabilizační konstrukce (objekt SO 1 - gabionová zeď) v délce cca 20m, která zaj...

Veselá II (Zašová) – sanace sesuvné oblasti nad místní komunikací v okolí objektu č.p. 65

Předmětem stavebního díla (dále jen „dílo“) je vybudování tří dovrchních odvodňovacích vrtů, které budou sloužit k odvodnění sesuvného území nad m...

Revitalizace klášterní zahrady

Předmětem zakázky jsou zahradnické práce dle podmínek projektové dokumentace provádění stavby (dále jen „projektová dokumentace“ nebo „projekt“) v...
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti cookie. Používáním webu s tím souhlasíte. Další info OK