Prodej dřeva z obecních lesů Zašová

Prodej cca 600 m 3  dřevní hmoty z nahodilých těžeb (3/2018)

 

Zakázka:

Druh podle předmětu

Prodej dříví

Druh zadávacího řízení

Poptávkové řízení na prodej dříví z obecních lesů

Stav

Výzva k podání nabídky

Popis

Předmětem zakázky je prodej cca 600 m3 dřevní hmoty z nahodilých těžeb. 

Předpokládaný termín realizace akce

Zahájení od cca 20. 8. 2018
Dokončení do naplnění odebrání 600 m3 dřevní hmoty

Zadavatel:

Název zadavatele

Obec Zašová

Sídlo

Zašová 36, 756 51 Zašová

Zastoupený

Bc. Jiljí Kubrický

IČ, DIČ

00304476, CZ00304476

E-mail

podatelna@zasova.cz

Telefon

+420 571 634 041, +420 571 634 340

Kontaktní osoba

Vlastimil Těhan

Termíny:

Zveřejněno od:

8. 8. 2018

Nabídky do:

15. 8. 2018 do 11:00 hod.

 

Další informace:

Realizace prodeje dříví z nahodilých těžeb v celkovém objemu přibližně 600 m3.

Dříví bude tříděno dle „Doporučených pravidel pro měření a třídění dříví v ČR 2008“

Dříví může být ve sdružených výřezech. Přejímka dřevní hmoty bude prováděna na odvozním místě. Jednotlivé skládky dřevní hmoty mohou být i v množství 10 m3 / skládku (nutnost přejíždění).  Zadavatel nepřipouští variantní řešení.

Nabídka bude obsahovat doklady dle Výzvy k podání nabídek – příloha.
Nabídka musí být podepsaná odpovědnou osobou a doručená v papírové podobě ve lhůtě pro podání nabídek na podatelnu Obecního úřadu v Zašové.

 

 

Přílohy:

Výzva k podání nabídky zde

Krycí list nabídky zde

Čestné prohlášení uchazeče o zakázku - vzor zde

Kupní smlouva - návrh zde

Výsledek:

Rozhodnuto dne:

 

Rozhodnutí:

 

 

 


Kategorie: Veřejné zakázky - archiv
Vytvořeno / Upraveno: 24.10.2018 | Zveřejněno do: 31.12.2100 | Obec Zašová

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti cookie. Používáním webu s tím souhlasíte. Další info OK