Revitalizace klášterní zahrady

Předmětem zakázky jsou zahradnické práce dle podmínek projektové dokumentace provádění stavby (dále jen „projektová dokumentace“ nebo „projekt“) vypracované v 10/2017 Ing. Pavlou Lorenzovou. Podrobněji se jedná o revitalizaci stávajícího ovocného sadu a sídelní zeleně (ošetření stávajících dřevin, výsadba nových dřevin) a vybudování květinového a bylinkového záhonu. Při provádění prací musí být dodrženy  Závazné podmínky AOPK ČR  (viz příloha). Zakázka zahrnuje také následnou tříletou péči. 

Druh podle předmětu

Služby

Druh podle výše předpokládané hodnoty

Zakázka malého rozsahu

Druh zadávacího řízení

Mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Stav

Výzva k podání nabídky

 

 

 

Popis

Předmětem zakázky jsou zahradnické práce dle podmínek projektové dokumentace provádění stavby (dále jen „projektová dokumentace“ nebo „projekt“) vypracované v 10/2017 Ing. Pavlou Lorenzovou. Podrobněji se jedná o revitalizaci stávajícího ovocného sadu a sídelní zeleně (ošetření stávajících dřevin, výsadba nových dřevin) a vybudování květinového a bylinkového záhonu. Při provádění prací musí být dodrženy Závazné podmínky AOPK ČR (viz příloha). Zakázka zahrnuje také následnou tříletou péči. 

Předpokládaný termín realizace akce

Od 20. 11. 2018 do 31.8.2019

 

 

 

Zadavatel:

 

Název zadavatele

Obec Zašová

Sídlo

Zašová 36, 756 51 Zašová

Zastoupený

Bc. Jiljím Kubrickým, starostou

IČ, DIČ

00304476, CZ00304476

E-mail

podatelna@zasova.cz, podzemna@zasova.cz

Telefon

+420 571 634 041, +420 725 073 576

Kontaktní osoba

Ing. Tereza Podzemná

Termíny výzvy:

Zveřejněno od:

24. 09. 2018

Nabídky do:

19. 11. 2018 do 10:00 hod.

Další informace:

Nabídka bude obsahovat doklady dle podmínek výběrového řízení. Dodavatel je povinen předložit zpracovanou nabídku v češtině. Zadavatel požaduje předložení nabídky 1x originál  a 1x CD nebo DVD. Nabídka musí být podepsaná odpovědnou osobou a doručená v papírové podobě ve lhůtě pro podání nabídek na podatelnu Obecního úřadu v Zašové.

 

Kritéria pro hodnocení nabídek:

Zadavatel stanovil pro zadání této nabídky hodnotící kritérium ekonomická výhodnost nabídky – nejnižší nabídková cena.

 

Zadavatel si vyhrazuje právo na upřesnění, doplnění podmínek, eventuálně zrušení této výzvy k podání nabídky.

Přílohy:

Výzva k podání nabídky zde

Krycí list zde

Smlouva o dílo zde

Slepý položkový rozpočet zde

Čestné prohlášení zde

Projektová dokumentace zde

Závazné podmínky AOPK zde

 

Dodatečné informace:

 Oznámení o prodloužení lhůty pro podání nabídek zde

Doplňující informace k veřejné zakázce zde

Výsledek:

Rozhodnuto dne:

 21.11.2018

Rozhodnutí:

 Zahrady R+R - revitalizace a údržba s.r.o.

 


Kategorie: Veřejné zakázky - archiv
Vytvořeno / Upraveno: 1.04.2019 | Obec Zašová

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti cookie. Používáním webu s tím souhlasíte. Další info OK