Výměna střešních oken v obecních bytech (MŠ Zašová, Zdravotní středisko Zašová)

Předmětem zakázky je kompletní realizace akce „Výměna střešních oken v obecních bytech (MŠ Zašová, Zdravotní středisko Zašová). Jedná se o demontáž stávajících oken, montáž nových oken (podrobněji viz přiložený slepý rozpočet akce).

Název zakázky: Výměna střešních oken v obecních bytech (MŠ Zašová, Zdravotní středisko Zašová)

Druh podle předmětu

Stavební práce

Druh podle výše předpokládané hodnoty

Zakázka malého rozsahu

Druh zadávacího řízení

Mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Stav

Výzva k podání nabídky

 

 

 

Popis

Předmětem zakázky je kompletní realizace akce „Výměna střešních oken v obecních bytech (MŠ Zašová, Zdravotní středisko Zašová). Jedná se o demontáž stávajících oken, montáž nových oken (podrobněji viz přiložený slepý rozpočet akce).

 

Předpokládaný termín realizace akce

od 15. 06. 2018

do 30. 09. 2018

Zadavatel:

Název zadavatele

Obec Zašová

Sídlo

Zašová 36, 756 51 Zašová

Zastoupený

Bc. Jiljím Kubrickým, starostou

IČ, DIČ

00304476, CZ00304476

E-mail

podatelna@zasova.cz, podzemna@zasova.cz

Telefon

+420 571 634 041, +420 725 073 576

Kontaktní osoba

Ing. Tereza Podzemná

Termíny výzvy:

Zveřejněno od:

15. 05. 2018

Nabídky do:

04. 06. 2018 10:00 hod.

Další informace:

Nabídka bude obsahovat doklady dle podmínek výběrového řízení. Dodavatel je povinen předložit zpracovanou nabídku v češtině. Zadavatel požaduje předložení nabídky 1x originál  a 1x CD nebo DVD. Nabídka musí být podepsaná odpovědnou osobou a doručená v papírové podobě ve lhůtě pro podání nabídek na podatelnu Obecního úřadu v Zašové. Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o nájemní obecní byty, zadavatel prohlídku staveniště neorganizuje.

 

Kritéria pro hodnocení nabídek:

a) nabídková cena včetně DPH

b) délka záruky za dílo jako celku v měsících (min. 24 měs., max. 84 měs.)

Zadavatel si vyhrazuje právo na upřesnění, doplnění podmínek, eventuálně zrušení této výzvy k podání nabídky.

Přílohy:

Výzva k podání nabídky zde

Krycí list zde

Smlouva o dílo zde

Slepý položkový rozpočet zde

Čestné prohlášení zde

 

Dodatečné informace:

 

Výsledek:

Rozhodnuto dne:

 11.6.2018

Rozhodnutí:

 Okna Morávek s .r. o.


Kategorie: Veřejné zakázky - archiv
Vytvořeno / Upraveno: 18.06.2018 | Zveřejněno do: 31.12.2100 | Obec Zašová

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti cookie. Používáním webu s tím souhlasíte. Další info OK