Výběrové řízení na pracovní pozici – učitelka MŠ

Mateřská škola Zašová, okres Vsetín, 756 51 Zašová č. 553

vyhlašuje výběrové řízení na pracovní pozici učitelka MŠ

 

Místo výkonu práce

Mateřská škola Zašová, okres Vsetín, 756 51 Zašová č. 553

 

Kvalifikační kritéria

Vysokoškolské vzdělání nebo úplné středoškolské vzdělání pedagogického směru, ukončené maturitní zkouškou dle § 6 Zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících v platném znění

 

Pracovní náplň

Vzdělávací a výchovná činnost směřující k získávání vědomostí, dovedností a návyků dětí v mateřské škole podle vzdělávacího programu

 

Požadavky

- spolehlivost, odpovědnost, zkušenost, ochota se dále vzdělávat, samostatnost

- orientace v trendech předškolního vzdělávání

- znalost práce na PC

 

Platové ohodnocení

Platové zařazení dle nařízení vlády č. 222/2010 Sb. ( katalog prací) a nařízení vlády č. 564/2006 Sb., podle nejvyššího dosaženého vzdělání a délky započitatelné praxe

 

Obsah žádosti

- strukturovaný životopis včetně přehledu o průběhu předchozích zaměstnání

- motivační dopis

 

Předpokládaný nástup v září 2016.

Žádosti zasílejte do 13. 4. 2016 e-mailem : mszasova@valachnet.cz nebo poštou na adresu : Mateřská škola Zašová, 756 51 Zašová č. 553