Výběrové řízení – vedoucí školní jídelny

Ředitelka Mateřské školy Zašová, okres Vsetín, Zašová č. 553, 756 51 vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pozice – vedoucí školní jídelny

 

Předpoklady :

-  vzdělání – střední hotelová škola, ekonomická škola – obor společné stravování nebo jiný příbuzný obor

-   občanská a morální bezúhonnost

-   dobrý zdravotní stav

-   organizační a řídící schopnosti,

-  komunikativnost, společenská úroveň jednání a vystupování

-   znalost předpisů školního stravování včetně předpisů hygienických a dalších souvisejících předpisů

-   znalost práce na PC (Word, Exel, znalost programu Stravné, sklady)

-  znalost trendů racionální a zdravé výživy, normování a kalkulace stravy,  sestavování jídelníčku

-  výhodou jsou zkušenosti s řízením stravovacího provozu

 

Náležitosti písemné přihlášky :

-       obálku označte slovy „ Výběrové řízení – ŠJ“

-       jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, místo trvalého pobytu, telefon, e-mail, podpis

 

K přihlášce nutno doložit :

-   motivační dopis

-   strukturovaný životopis

-   kopie dokladu o požadovaném vzdělání

 

Písemné přihlášky včetně uvedených dokumentů zašlete poštou do středy 3. 5. 2017 na adresu : Mateřská škola Zašová č. 553, 756 51 Zašová

 

Upozornění :

Neúplné přihlášky nebo přihlášky nesplňující požadavky výběrového řízení mohou být z výběrového řízení vyřazeny.

Termín výběrového řízení : ve čtvrtek 4. 5. 2017  v kanceláři ředitelky mateřské školy, hodina bude upřesněna mailem či telefonicky.

Předpokládaný nástup do zaměstnání : 1. 9. 2017

 

Platové zařazení : dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů.

 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení bez uvedení důvodu kdykoliv v jeho průběhu nebo nevybrat žádného uchazeče.

 

Kontaktní osoba:

Milena Repperová

Ředitelka mateřské školy

e-mail : mszasova@valachnet.cz

571 115 138