Vybudování počítačové sítě pro OÚ Zašová

Vybudování počítačové sítě pro OÚ Zašová

Zakázka:

Druh podle předmětu služby
Druh podle výše předpokládané hodnoty Zakázka malého rozsahu
Druh zadávacího řízení Mimo režim zákona
Stav Výzva k podání nabídky
Orientační cena 250 000 Kč bez DPH
Popis Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je vybudování nové počítačové sítě. Podrobnější informace jsou uvedeny v přiložené výzvě pro podání nabídky.
Předpokládaný termín realizace akce Zahájení 27.7.2015
Dokončení 31.8.2015

 

Zadavatel:

Název zadavatele Obec Zašová
Sídlo Zašová 36, 756 51 Zašová
Zastoupený Jiljí Kubrický
IČ, DIČ 00304476, CZ00304476
E-mail podatelna@zasova.cz
Telefon +420 571 634 041, +420 571 634 340
Kontaktní osoba Ing. Gabriela Kociánová

Termíny:

Zveřejněno od: 20.4.2015
Nabídky do: 1.6.2015 do 10.00 hod.

 

Další informace:

Doporučujeme osobní prohlídku prostor Obecního úřadu, kde má být vybudována nová počítačová síť – po telefonické dohodě s Ing. Kociánovou.
Nabídka bude obsahovat doklady dle Výzvy k podání nabídek – příloha.
Nabídka musí být podepsaná odpovědnou osobou a doručená v papírové podobě ve lhůtě pro podání nabídek na podatelnu Obecního úřadu v Zašové.

 

Přílohy:

Výzva k podání nabídky: zde

Výkaz výměr – podklady pro vybudování počítačové sítě: zde

Smlouva o dílo – návrh: zde

 

Výsledek:

Rozhodnuto dne:  17. 06. 2015
Rozhodnutí:  CS21 Nextnet, s.r.o.