Výlep plakátů v obci Zašová

Od 1. 6. 2015 dochází ke změně způsobu výlepu plakátů. Dosavadní neřízený výlep se mění na řízený způsob prostřednictvím Asistenta kultury a sportu obce Zašová a Informačního centra. Obchodní podmínky výlepu plakátů včetně ceníku jsou zveřejněny na webových stránkách obce. Bližší informace poskytnou zaměstnanci OÚ a informačního centra.

Výlep pro Zašovské spolky, zájmová sdružení a další nevýdělečné organizace ze Zašové není v rámci samostatné působnosti obce zpoplatněn. V případě reklamní kampaně jejich akce však nesmí samovolně plakátovacích ploch u KD Zašová v majetku obce Zašová užívat a jsou povinni své reklamní plakáty vylepit prostřednictvím obce Zašová.