Vypínání el. energie 30.8.2016

ČEZ Distribuce a.s. Vám v souladu se zákonem 458/2000 Sb. oznamuje, že z důvodu opravy vedení vysokého napětí bude přerušena dodávka elektrické energie pro část obce Zašová (paseky Pohoř)

vypínání el. energie dne 30.8.2016 od 7:30 do 18:00 hod.

viz orientační mapa vypínání:

elektrina_30.8.2016