Záměr pronájmu pohostinství „Sport“ v obci Zašová – Veselá

Stav Výzva k podání nabídky
Orientační cena cca 120 tis. Kč bez DPH/ rok vč. energií
Popis Obec Zašová vyhlašuje záměr pronájmu pohostinství „Sport“ v obci Zašová – místní části Veselá za účelem provozování pohostinství, č. p. 117 Zašová.
Předpokládaný termín realizace akce Zahájení od 1. 1. 2016 – na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou

Zadavatel:

Název zadavatele Obec Zašová
Sídlo Zašová 36, 756 51 Zašová
Zastoupený Bc. Jiljí Kubrický
IČ, DIČ 00304476, CZ00304476
E-mail podatelna@zasova.cz, kubricky@zasova.cz, praslicakova@zasova.cz
Telefon +420 571 634 041, +420 571 634 015, +420 725 490 350
Kontaktní osoba Bc. Jiljí Kubrický, Stanislava Prasličáková

Termíny:

Zveřejněno od: 27. 10. 2015
Nabídky do: 11. 12. 2015 10:00 hod.

Další informace:

Doporučujeme prohlídku prostor před podáním nabídky.
Nabídka bude obsahovat doklady:-          Výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm uchazeč zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence pokud je v ní uchazeč zapsán;

-          Doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci.
Nabídka musí být podepsaná odpovědnou osobou a doručená v papírové podobě ve lhůtě pro podání nabídek na podatelnu Obecního úřadu v Zašové.

Výsledek:

Rozhodnuto dne:  14.12.2015
Rozhodnutí:  GastroProdukt – Jan Peroutka