Zápis dětí do MŠ

Ředitleka MŠ Zašová, okres Vsetín v souladu s § 34 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším a jiném vzdělávání vyhlašuje zápis dětí k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2017/2018.

Podání žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání se uskuteční:

MŠ Zašová 10.5.2017 od 8.00 do 15.00 hod.

MŠ Veselá 11.5.2017 od 8.00 do 15.00 hod.

Při podávání žádosti o přijetí k  předškolnímu vzdělávání se zákonný zástupce dostaví s dítětem, které by mělo do MŠ nastoupit a předloží rodný list dítěte, OP a potvrzení lékaře o tom, že se dítě podrobilo stanovenému pravidelnému očkování.

Více so o zápise i o mateřských školách dozvíte na www.ms.zasova.info