Horní menu

Fulltext vyhledávání

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
Svatodušní škračenice
20
Závěrečné vystoupení žáků hudebního oboru B-Art
21 22 23
Závěrečné vystoupení žáků tanečního oboru ZUŠ B-Art
24
Závěrečný a absolventský koncert ZUŠ B-Art
25
Kácení máje s večerní diskotékou
26
27 28 29 30
Muzikály Naruby
31 1 2
Drobečková navigace

Úvod > Život v obci > Aktuality > Jak zaplatit poplatky za svoz odpadu a za psa v roce 2023

Jak zaplatit poplatky za svoz odpadu a za psa v roce 2023Každý občan, který má trvalý pobyt v Zašové nebo má v obci nemovitost (neobydlenou) je povinen zaplatit poplatek za svoz odpadu. Majitelé psů jsou povinni uhradit poplatek za psa. Tyto poplatky jsou splatné jednorázově, a to od 1. 1. 2023 až do 31. 03. 2023. Stejně jako v minulých letech preferujeme platby poplatků bezhotovostním převodem na bankovní účet obce. Na pokladně bude možné zaplatit pouze v úřední dny. Dovolujeme si proto občany požádat, aby věnovali pozornost následujícímu sdělení, a prosíme všechny, aby využili bezhotovostní platby poplatků převodem na účet obce. Děkujeme za pochopení.

Poplatek za svoz odpadu zůstává pro rok 2023 stejný a to ve výši 500,- Kč za osobu.

Zaplatit je možné:

 1. a) Bezhotovostně převodem na účet obce číslo 6842490277/0100 s  uvedením variabilního symbolu 11340+č.p. pro občany bydlící v Zašové a 21340+č.p. pro občany bydlící ve Veselé. Do poznámky uveďte jméno a počet platících osob.
 2. b) Hotově nebo platební kartou na pokladně OÚ Zašová pouze v úřední hodiny.

Za fyzické osoby tvořící domácnost může poplatek platit jedna osoba. Za fyzické osoby žijící v  rodinném nebo bytovém domě může poplatek platit vlastník nebo správce. Osoby, které platí poplatek za více fyzických osob, jsou povinny správci poplatku oznámit jméno, popřípadě jména, příjmení a data narození osob, za které poplatek platí.

Skutečnosti uvedené v  odstavci výše oznámí poplatník (vlastník) správci poplatku (Obci Zašová) na e-mail odpady@ zasova.cz. Zde je nutno zaslat rozpis platby a  přiložit případné přílohy, které zakládají nárok na úlevu od poplatku, a to nejpozději ke dni platby.

Od poplatku se osvobozují:

 1. a) třetí a další nezaopatřené dítě. Zákonní zástupci uhradí poplatky pouze za dvě nejstarší děti. Osvobození se týká studujících dětí max. do 26 let věku, od 18 let je pro osvobození nutné doložit potvrzení o studiu.
 2. b) fyzické osoby umístěné do dětského domova pro děti do 18 let věku.
 3. c) fyzické osoby žijící celoročně v zahraničí
 4. d) fyzické osobě žijící celoročně v jiné obci (nutné doložit potvrzení o platbě za odpad v jiné obci)

Sleva ve výši 250,- Kč se poskytne:

 1. a) studentům bydlícím v místě studia max. do 26 let, od 15 let je pro slevu nutné doložit potvrzení o  studiu a  potvrzení o ubytování na kolejích, internátech apod.
 2. b) fyzickým osobám přihlášeným v obci bydlícím na Pasekách (dle přílohy dostupné na www.zasova.cz, obecně závazné vyhlášky) z důvodu špatné nedostupnosti svozové firmy.

 

Poplatek za psa v roce 2023

Zaplatit je možné:

a)bezhotovostně převodem na účet obce číslo 6842490277/0100 s  uvedením variabilního symbolu 11341+č.p. pro občany bydlící v Zašové a 21341+č.p. pro občany bydlící ve Veselé. Do poznámky se uvede jméno majitele psa a počet psů, za které je zaplaceno.

b)hotově nebo platební kartou na pokladně OÚ Zašová, pouze v úřední hodiny.

Sazba poplatku za kalendářní rok činí:

 1. a) za jednoho psa 200 Kč,
 2. b) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 300 Kč,
 3. c) za psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let (nar. v roce 1957 a dříve), 100 Kč,
 4. d) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, kterým je osoba starší 65 let, 150 Kč.

Od poplatku ze psů je osvobozen držitel psa, kterým je osoba nevidomá, osoba, která je považována za závislou na pomoci jiné fyzické osoby podle zákona upravujícího sociální služby, osoba, která je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob, osoba provozující útulek pro zvířata nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis.