Horní menu

Fulltext vyhledávání

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
29 30 31 1 2 3 4
5 6
MUDr. Alena Levová oznamuje, že dne 09.06.2023 nebude ordinovat
7
MUDr. Alena Levová oznamuje, že dne 09.06.2023 nebude ordinovat
8
MUDr. Alena Levová oznamuje, že dne 09.06.2023 nebude ordinovat
9
MUDr. Alena Levová oznamuje, že dne 09.06.2023 nebude ordinovat
Pietní vzpomínka obětí Lidické tragédie r. 1942
Taneční večery ZUŠ A. Radoka
10
MUDr. Alena Levová oznamuje, že dne 09.06.2023 nebude ordinovat
Dvouhodinový závod dvojic ve Skále
Setkání rodin ve farní zahradě
Taneční večery ZUŠ A. Radoka
11
MUDr. Alena Levová oznamuje, že dne 09.06.2023 nebude ordinovat
Kulturní akce na tento víkend
Procházka po veselských loukách
12 13
Absolventský koncert ZUŠ B-Art
14 15 16 17
Dětské odpoledne a zábava ve Veselé
IRON GAMES
18
Koncert absolventů ZUŠ B-Art
Vítání léta v Salze
19 20 21
Den hudby na návsi
22 23
Jánské ohně na vleku
Turnaj v pétanque
24
The Rock Contest
25
26
Koncert Petra Nohavicy
27 28
Hudební léto
29 30 1
Zašovská pouť 2023
2
Zašovská pouť 2023
Drobečková navigace

Úvod > Život v obci > Aktuality > Jak zaplatit poplatky za svoz odpadu a za psa v roce 2023

Jak zaplatit poplatky za svoz odpadu a za psa v roce 2023Každý občan, který má trvalý pobyt v Zašové nebo má v obci nemovitost (neobydlenou) je povinen zaplatit poplatek za svoz odpadu. Majitelé psů jsou povinni uhradit poplatek za psa. Tyto poplatky jsou splatné jednorázově, a to od 1. 1. 2023 až do 31. 03. 2023. Stejně jako v minulých letech preferujeme platby poplatků bezhotovostním převodem na bankovní účet obce. Na pokladně bude možné zaplatit pouze v úřední dny. Dovolujeme si proto občany požádat, aby věnovali pozornost následujícímu sdělení, a prosíme všechny, aby využili bezhotovostní platby poplatků převodem na účet obce. Děkujeme za pochopení.

Poplatek za svoz odpadu zůstává pro rok 2023 stejný a to ve výši 500,- Kč za osobu.

Zaplatit je možné:

 1. a) Bezhotovostně převodem na účet obce číslo 6842490277/0100 s  uvedením variabilního symbolu 11340+č.p. pro občany bydlící v Zašové a 21340+č.p. pro občany bydlící ve Veselé. Do poznámky uveďte jméno a počet platících osob.
 2. b) Hotově nebo platební kartou na pokladně OÚ Zašová pouze v úřední hodiny.

Za fyzické osoby tvořící domácnost může poplatek platit jedna osoba. Za fyzické osoby žijící v  rodinném nebo bytovém domě může poplatek platit vlastník nebo správce. Osoby, které platí poplatek za více fyzických osob, jsou povinny správci poplatku oznámit jméno, popřípadě jména, příjmení a data narození osob, za které poplatek platí.

Skutečnosti uvedené v  odstavci výše oznámí poplatník (vlastník) správci poplatku (Obci Zašová) na e-mail odpady@ zasova.cz. Zde je nutno zaslat rozpis platby a  přiložit případné přílohy, které zakládají nárok na úlevu od poplatku, a to nejpozději ke dni platby.

Od poplatku se osvobozují:

 1. a) třetí a další nezaopatřené dítě. Zákonní zástupci uhradí poplatky pouze za dvě nejstarší děti. Osvobození se týká studujících dětí max. do 26 let věku, od 18 let je pro osvobození nutné doložit potvrzení o studiu.
 2. b) fyzické osoby umístěné do dětského domova pro děti do 18 let věku.
 3. c) fyzické osoby žijící celoročně v zahraničí
 4. d) fyzické osobě žijící celoročně v jiné obci (nutné doložit potvrzení o platbě za odpad v jiné obci)

Sleva ve výši 250,- Kč se poskytne:

 1. a) studentům bydlícím v místě studia max. do 26 let, od 15 let je pro slevu nutné doložit potvrzení o  studiu a  potvrzení o ubytování na kolejích, internátech apod.
 2. b) fyzickým osobám přihlášeným v obci bydlícím na Pasekách (dle přílohy dostupné na www.zasova.cz, obecně závazné vyhlášky) z důvodu špatné nedostupnosti svozové firmy.

 

Poplatek za psa v roce 2023

Zaplatit je možné:

a)bezhotovostně převodem na účet obce číslo 6842490277/0100 s  uvedením variabilního symbolu 11341+č.p. pro občany bydlící v Zašové a 21341+č.p. pro občany bydlící ve Veselé. Do poznámky se uvede jméno majitele psa a počet psů, za které je zaplaceno.

b)hotově nebo platební kartou na pokladně OÚ Zašová, pouze v úřední hodiny.

Sazba poplatku za kalendářní rok činí:

 1. a) za jednoho psa 200 Kč,
 2. b) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 300 Kč,
 3. c) za psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let (nar. v roce 1957 a dříve), 100 Kč,
 4. d) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, kterým je osoba starší 65 let, 150 Kč.

Od poplatku ze psů je osvobozen držitel psa, kterým je osoba nevidomá, osoba, která je považována za závislou na pomoci jiné fyzické osoby podle zákona upravujícího sociální služby, osoba, která je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob, osoba provozující útulek pro zvířata nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis.