Horní menu

Fulltext vyhledávání

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
Drobečková navigace

Úvod > Život v obci > Aktuality > Veřejná služba - informace

Veřejná služba - informaceVeřejná služba je určena pro osoby pobírající dávky pomoci v hmotné nouzi (příjemce i společně posuzované osoby) a osoby vedené v evidenci uchazečů o zaměstnání. Výkon VS může u těchto osob pozitivně ovlivnit výši částky živobytí a následně výši dávky pomoci v hmotné nouzi.

Organizátor VS klientovi v případě, že o to projeví zájem, zajistí výkon VS. V případě, že klient vykoná a doloží za měsíc 30 nebo více hodin VS, bude mu částka živobytí zvýšena.

Jedná se především o pomocné práce, spočívající zejména v zajištění udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství, udržování veřejného pořádku atd. Musí se vždy jednat o činnosti ve veřejném zájmu, které budou organizovány zejména orgány státní správy a samosprávy a neziskovými organizacemi.

Způsob podpory pro organizátora VS:

  • příspěvek v rozpětí 500 až 1000 Kč na ochranné pomůcky a pracovní prostředky na jednu osobu u jednoho organizátora, a to pouze jednou
  • úhrada pojištění kryjící odpovědnost za škodu na majetku nebo zdraví

Postup:

  1. Organizátor VS podá na Úřad práce ČR – kontaktní pracoviště ve Vsetíně, oddělení trhu práce Žádost o organizování veřejné služby spolu se všemi přílohami, včetně pojistné smlouvy (rozšířená stávající pojistná smlouva nebo nová). Tato žádost podléhá schvalovacímu řízení na Úřadu práce.

 

  1. Po schválení žádosti uzavře Úřad práce s organizátorem VS Smlouvu o organizování veřejné služby na dobu nejdéle dvou let.

 

  1. Zájemce o VS (tzv. vykonavatel VS) uzavře Smlouvu o výkonu veřejné služby na oddělení hmotné nouze Úřadu práce:
  • v případě, že příjemce dávky nebo osoby s ní společně posuzované, nacházející se v hmotné nouzi a pobírající dávky pomoci v hmotné nouzi, projeví zájem o výkon veřejné služby, navštíví svého sociálního pracovníka na oddělení hmotné nouze, který nabídne příjemci či společně posuzované osobě výkon veřejné služby dle aktuální nabídky (přednostně uchazečům o zaměstnání pobírající dávky hmotné nouze dlouhodobě, nejméně 6 měsíců) a následně zkontaktuje (telefonicky, emailem) organizátora veřejné služby a domluví s ním den nástupu, následně bude uzavřena Smlouva o výkonu veřejné služby s vykonavatelem.
  • v případě, že bude organizátor veřejné služby s výkonem práce vykonavatele VS nespokojen (špatně odvedená práce, absence), podá organizátor VS písemný podnět vedoucí oddělení hmotné nouze. Oddělení hmotné nouze písemně odstoupí od uzavřené smlouvy a neprodleně o tom informuje organizátora veřejné služby.

 

  1. Organizátor VS může podat do 10. dne následujícího měsíce Žádost o příspěvek na ochranné pomůcky a pracovní prostředky pro vykonavatele veřejné služby. Tato žádost rovněž podléhá schvalovacímu řízení na Úřadu práce.

 

  1. Organizátor VS bude vždy do 10. dne následujícího měsíce (od uzavření Smlouvy o výkonu veřejné služby) dokládat k rukám vedoucí oddělení hmotné nouze vyplněný tiskopis „Evidence vykonavatelů veřejné služby – měsíční“ s hodnocením a počtem odpracovaných hodin a vyplněný tiskopis „Evidenci docházky vykonavatele veřejné služby“.

 

Pozn.

- k Žádosti o organizování veřejné služby se nepřikládají bezdlužnosti

- přílohy k VS ke stažení na webových stránkách Úřadu práce ČR Formuláře (mpsv.cz)

Kontakt:

Mgr. Jitka Škrottová

Oddělení trhu práce, KoP Vsetín, ÚP ČR

Tel.: 950 173 447

jitka.skrottova@uradprace.cz