Zašovská pouť - dotazník k získání zpětné vazby od obyvatel Zašové

V zářiovém čísle Zašovských novin vyšel článek a dotazník k průběhu pouti. Pro ty občany, pro které je jednodušší vyplnit dotazník online, je níže odkaz. 

Dotazník vyplňte zde.

Doprovodný článek ze ZN

Ohlédnutí za Zašovskou poutí
Podoba letošní poutě se lišila od těch předchozích v mnoha aspektech. Za tím vším stálo na jedné straně memento šíření
koronaviru, na straně druhé jedinečná možnost vyzkoušet pouť v klidnějším módu.
Ústředním motivem poutě se tak po letech staly rukodělné stánky, duchovno a doprovodný program zejména pro děti. Došlo
i na kolotoče, byť v omezené míře. Dostaly se k nám jak kladné, tak i negativní ohlasy. Protože
nás zajímá a chceme při své práci využít zpětné vazby od více občanů obce, vložily jsme do těchto novin krátký dotazník, kterým
se můžete vyjádřit i vy. Vyplněný prosím odevzdejte do 20. září do krabice umístěné v iCafé, ve veselské knihovně či na podatelně
obecního úřadu nebo ofocený pošlete na kultura@zasova.cz
Pokud dáváte přednost online vyplnění, můžete tak učinit přes odkaz umístěný na www.zasova.cz. Předem vám děkujeme.
M. Janišová a E. Radílková


Kategorie: Kulturní dění
Vytvořeno / Upraveno: 31.08.2020 | Zveřejněno do: 20.09.2020 | Obec Zašová

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti cookie. Používáním webu s tím souhlasíte. Další info OK