Obecní Úřad


Archiv veřejných zakázek

Prodej dřeva z obecních lesů Zašová 1/2021

Prodej cca 300 m 3 dřevní hmoty z nahodilých těžeb (1/2021)

Revitalizace zeleně sídliště - Zašová

Předmětem zakázky jsou zahradnické práce dle podmínek projektové dokumentace provádění stavby (dále jen „projektová dokumentace“ nebo „projekt“) v...

Prodej dřeva z obecních lesů Zašová

Prodej cca 600 m 3  dřevní hmoty z nahodilých těžeb (1/2020)

Prodej dřeva z obecních lesů Zašová

Prodej cca 300 m 3 dřevní hmoty z nahodilých těžeb (2/2019)

Prodej dřeva z obecních lesů Zašová

Prodej cca 600 m 3  dřevní hmoty z nahodilých těžeb (1/2019)

Veselá I (Zašová) – sanace sesuvné oblasti nad místní komunikací na parc.č. 6611/1, 910/5, 911/1, 911/2 v okolí objektů č.p.75 a 146

Předmětem stavebního díla (dále jen „dílo“) je doplnění stávající stabilizační konstrukce (objekt SO 1 - gabionová zeď) v délce cca 20m, která zaj...

Veselá II (Zašová) – sanace sesuvné oblasti nad místní komunikací v okolí objektu č.p. 65

Předmětem stavebního díla (dále jen „dílo“) je vybudování tří dovrchních odvodňovacích vrtů, které budou sloužit k odvodnění sesuvného území nad m...

Revitalizace klášterní zahrady

Předmětem zakázky jsou zahradnické práce dle podmínek projektové dokumentace provádění stavby (dále jen „projektová dokumentace“ nebo „projekt“) v...

Prodej dřeva z obecních lesů Zašová

Prodej cca 600 m 3  dřevní hmoty z nahodilých těžeb (3/2018)

Výměna střešních oken v obecních bytech (MŠ Zašová, Zdravotní středisko Zašová)

Předmětem zakázky je kompletní realizace akce „Výměna střešních oken v obecních bytech (MŠ Zašová, Zdravotní středisko Zašová). Jedná se o demontá...
Načíst dalších 10
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti cookie. Používáním webu s tím souhlasíte. Další info OK