Diskusní fórum

Zašovské ulice
Zpět na přehled témat


Autor Příspěvek

Josef Krůpa
7.11.2017

Na tomto obecním webu právě probíhá anketa ohledně názvů ulic. Domnívám se, že kromě prostého zakliknutí ANO, či NE by měl také každý respondent umět svůj postoj zdůvodnit - a právě prostor tohoto Diskusního fóra se k tomu dobře hodí.

Každý občan, pokud není bezdomovec, má nějaké bydliště a svou nezaměnitelnou adresu. Formát zápisu takové adresy se ustálil ve tvaru: jméno adresáta + název ulice + číslo domu + název obce (města) + PSČ 

Všichni to známe: vyplňujeme nějaký formulář, ve kterém jsou pro adresu předtištěné kolonky a je zde samozřejmě i kolonka „ulice“. Pokud bydlíme v Zašové, nemáme co do této kolonky napsat. Ne snad, že bychom neměli svou ulici. Máme, ke každému domu je přece přístup z nějaké místní ulice, ale u nás to jsou z jakéhosi důvodu ulice bezejmenné. Říkáme jim prostě „naše ulice“, což je sice hezké, ale matoucí.

Někdy je možné nechat takovou kolonku prázdnou, ale elektronické formuláře se názvu ulice zatvrzele domáhají a pokud ji nevyplníme, nepustí nás dál. Prostě bez názvu ulice není adresa plnohodnotná a kompletní. My zpravidla věc řešíme tak, že do kolonky ulice napíšeme znovu název obce. Vypadá to pak, jako bychom v Zašové měli jednu jedinou ulici se třemi tisíci obyvatel.

Nebojme se dát svým ulicím jméno. Zaslouží si to. Naše obec má jméno a naše domy čísla popisná, proč právě naše ulice mají být anonymní?

Josef Krůpa

Josef David
9.11.2017

Názvy ulic v Zašové, reakce na příspěvek pana Josefa Krůpy.

V anketě jsem zadal NE a zdůvodňovat Vám svoje rozhodnutí nehodlám.

Svoji současnou adresu v Zašové považuji za plnohodnotnou, dostačující a kompletní.

Josef David III.

Josef Krůpa
12.11.2017

V diskusním fóru obecního webu se už tak dlouho neobjevilo žádné nové téma, že jsem ani nedoufal, že sem ještě někdo zavítá a bude reagovat na můj příspěvek. Jsem rád, že jsem se mýlil.

Vidím však, že jsem byl panem Davidem špatně pochopen. Je samozřejmě nesmysl, že by měl kdokoliv svůj názor na pojmenování ulic v obci zdůvodňovat mně. Chtěl jsem otevřením této debaty pouze říct, že právě diskusní fórum obecního webu je vhodným prostorem k argumentaci pro i proti pojmenování a označení místních ulic. Nic víc.

Pan David sice píše, že (mně) své rozhodnutí zdůvodňovat nehodlá, ale hned ve druhé větě tak činí - svou adresu i v současné podobě považuje za dostatečnou...

Pan David má pravdu. Např. pro doručení poštovní zásilky je adresa obsahující pouze jméno obce a číslo domu zpravidla dostatečná. (V našich podmínkách vyvstává občas problém pouze v těch případech, kdy se stejné č. p. vyskytuje v místní části Veselá i Zašová.) Je-li však adresa bez názvu ulice skutečně dostatečná, pak vyvstává otázka, proč i mnohem menší obce značení ulic zavádějí. Podržíme-li se terminologie školní klasifikace, pak možná proto, že jim nestačí adresa „dostatečná“, ale že chtějí přehlednost a orientaci ve své obci zlepšit z dostatečné na dobrou a zřejmě vycházejí ze zkušeností jiných obcí, kde je uliční značení vnímáno místními i návštěvníky obce jako počin chvalitebný, ba výborný. Proto další a další obce svou uliční síť označují názvy. Ještě jsem neslyšel, že by se některá obec naopak rozhodla značení ulic zrušit jako zbytečné nebo že by si lidé stěžovali, že bez názvů ulic se jim žilo lépe.

Josef Krůpa

Josef David
13.11.2017

Byl jsem vychován ke svobodě i v minulých složitých časech a velmi oceňuji demokratický pokus o zavedení pojmenování ulic v Zašové panem statostou Kubrickým.

Občan měl možnost hlasovat v anketě způsobem ANO - NE do 10.11.

Občan, pokud by se chtěl dále vyjadřovat, mohl svůj názor vyjádřit v icafé do 10.11.

Ale co ten občan, který nehlasoval v anketě ani nevyjádřil názor v icafé, co s ním? Taky si má svůj postoj zdůvodnit? A když ne Vám pane Krůpo, tak komu? 

Panem starostou byly podány jasné parametry pro rozhodování zastupitelstvem obce. 

A ještě jedna věc, my občané máme ještě další adresy, e-mailové.

Josef David III

 

 

Richard Gajda
15.11.2017

Pojmenování ulic v Zašové, pro a proti

Argumenty proti:

Zavedení pojmenování ulic znamená změnu adresy. Změna adresy přináší nutnost vystavení nových dokladů a nutnost mnohočetné komunikace s úřady. Každý z nás je účastníkem ve spoustě smluvních vztahů (dodavatelé energií, telefonní operátoři apod.) a jako takový je povinen nahlásit změnu adresy protistraně. Nová adresa nepřinese občanům nic, jen běhání po úřadech.

 

Argumenty pro:

Hledají se těžko.

Argumenty o lepší orientaci a např. snazším dojezdu sanitky nebo hasičů jsou zastaralé, možná platily před 20 lety, ale v současné době mají složky integrovaného záchranného systému GPS navigace (ověřeno dotazem u HZS Zlín), stejně tak jako je mají všechny moderní telefony nebo tablety.

Tvrzení typu „XY už pojmenované ulice má a my ještě ne a to jsme větší obec“ argumentem není.

Duplicita čísel v Zašové a Veselé se dá vyřešit jednoduše tím, že těch pár (možná desítek) čísel se přečísluje na základě dobrovolnosti, ale určitě to není argument pro přečíslování skoro tisíce čísel v celé Zašové a Veselé.

Byl by tu jeden argument pro a ten souvisí s kulturou osídlení krajiny, ke které samozřejmě patří pojmenování obydlených částí. Chápu tedy snahu o pojmenování ulic jako snahu tuto kulturu rozvíjet, jako snahu odkázat něco dalším generacím a s tím lze souhlasit.

Vraťme se k tomu, co je zapotřebí udělat při změně adresy. Zažádat o nový občanský průkaz, řidičský průkaz, pas. Na poště požádat o změnu SIPa. Nahlásit změnu zaměstnavateli. Podnikatel musí na finanční a živnostenský úřad, popřípadě obeslat rejstříkový soud. Nahlásit změnu pojišťovně, bance, dodavateli energií (voda, plyn, elektřina). Vaši novou adresu bude potřebovat telefonní operátor, poskytovatel internetu, u majitelů nemovitostí potom katastr nemovitostí. Adresa je uvedena v malém i velkém technickém průkazu, atd…..

Jednou jsem se stěhoval a těch změn, žádostí, vyplňování formulářů bylo kolem dvaceti. Většina úkonů je zdarma, jiné (rejstříkový soud, notář) je nutno zaplatit. U podnikatelů jsou náklady v řádu tisíců až desetitisíců, běžného občana to stojí hlavně čas a nervy. Samozřejmě, dá se to zvládnout, když se člověk stěhuje, tak to bere jako nutné zlo.

S hromadným stěhováním celé obce mám ale trochu problém. Úřad (ať už státní, či obecní) by měl nechat občany na pokoji, úřady jsou tady pro nás, nikoliv my pro ně.

A pokud se obecní úřad prostřednictvím zastupitelstva rozhodne k pojmenování ulic přistoupit, měl by se na to zeptat občanů formou referenda, jestli jsou ochotni to papírování dobrovolně podstoupit.

Další téma k úvaze je volba názvů ulic. Nejde svolat nějakou komisi a určit: tady ta ulice bude Sedmikrásková, tady ta Pomněnková. Musí se vyjít se zažitých obecních názvů, tyto se musí prezentovat a komunikovat s veřejností, s kronikami, s historickými prameny. A to dlouhodobě, to nelze udělat za měsíc, možná ani ne za jedno volební období.

S doporučením neuspěchat to souvisí ještě jeden argument a to je rozvoj informačních technologií ve státní správě (e-Government). V současné době si lze vyřídit spoustu věcí přes internet z pohodlí domova - podívat se do katastru nemovitostí, do rejstříkového soudu, apod. – to jsou možnosti, o kterých se nám před 20 lety ani nesnilo. Problém je v tom, že tyto informační systémy nejsou vzájemně propojeny. Stát se o tato propojení snaží, ale je to běh na dlouhou trať. Představme si situaci, že toto propojení bude existovat a adresa každého z nás bude umístěna v jednom centrálním registru. Změna v tomto registru pak způsobí změnu u všech institucí, které se o tom dozvědí zcela automaticky. Domů vám potom přijdou nové doklady a vše bude vyřízeno on-line z pohodlí domova. Pokud vám to připadá nereálné, přeneste se v duchu zpět o dvacet let a vzpomeňte si, co všechno tenkrát šlo (nebo spíš nešlo) s počítačem udělat…. Může to trvat ještě 5-10-20 let, těžko říci, jednou to ale tak bude, v některých zemích už to funguje.

A to bude ten správný čas k provedení pojmenování ulic, které bude připraveno, prodiskutováno (nevím, jestli nám „Kotěhůlky“ projdou….) a může být provedeno jedním kliknutím myši.  Pak padne jediný argument proti pojmenování, a tím je vyslání cca 2500 dospělých spoluobčanů do boje s úředním šimlem. Zašová existuje bez pojmenovaných ulic přes 600 let, tak to snad ještě pár let počká….

 

Richard Gajda

Josef Krůpa
15.11.2017

Souhlasím s názorem Richarda Gajdy, že pojmenování ulic by se nemělo uspěchat. Bude to dlouhodobý proces, který však musí nějak začít. Například tím, že o této záležitosti začneme alespoň uvažovat, diskutovat, že se anketou získá základní představa o názoru občanů, protože názvy ulic nelze zavést proti jejich vůli.

Vzpomeňme na poměrně nedávnou situaci při hledání názvu pro náš kulturní dům. Sešlo se několik návrhů a účastníci jeho slavnostního otevření se rozhodli pro „neotřelý“ název Kulturní dům Zašová.  Mohli bychom se ptát: musí mít kulturní dům své jméno? Jistěže nemusí. Je zde podobná situace jako v otázce názvů ulic: dalo by se namítnout, že tento dům má i bez názvu svou platnou adresu - má přece číslo popisné. Pojmenování významných staveb je však zavedenou zvyklostí člověka. KD jsou v Zašové pouze dva, kdežto ulic "neúrekom" a tím spíše by je bylo potřeba rozlišit názvem - tam kde existuje zavedeným, v nové zástavbě novým, který si podobně jako při volbě názvu kulturáku vyberou sami občané.

Richard Gajda v závěru svého příspěvku vyjadřuje přesvědčení, že až nastane doba, kdy bude možno jednoduše jediným kliknutím předat informaci o změně adresy všem zainteresovaným úřadům a institucím, pak - cituji: padne jediný argument proti pojmenování ulic, (kterým je obava z boje s úředním šimlem).

Třeba to nebude ani tak dlouho trvat. Ve volbách uspěla Pirátská strana, která právě e-Government hodlá prosadit co nejdříve a v co největší šíři.

Především však vidím jako velmi příhodný příklad ulice Kotěhůlky, kterou Richard Gajda také v závěru zmiňuje. Tento název si kdysi vybrali osadníci nové zástavby na horním konci obce, název se vžil, užívá se a je i napsán na začátku ulice. Občané kvůli tomu samozřejmě po úřadech běhat nemusí, protože je to název neoficiální. Stejně tak neoficiální by byly i názvy ostatních ulic, což však nebrání tomu, aby tyto názvy byly i v mapách (jako jsou již dnes např. názvy lokalit).      

Citace z listopadových Zašovských novin (str. 2. - Kulatý stůl s občany): Tento pozvolný a  nenásilný způsob nebude vyžadovat změny adres v  dokumentech občanů a  firem, neboť se bude jednat pouze o orientační označení ulic.

Otevřel jsem toto téma v DF a může to vypadat, že na pojmenování zašovských ulic kdovíjak bazíruji… Ne snad, že by mi to nedávalo spát, ale není mi to ani jedno. Je přece pravda, že lidé odpradávna dávali místům v okolí svého domova jméno. To jméno vyjadřuje vztah - dokládá, že nám to tady není lhostejné, že jsme tady doma, že je to tu naše a že to tady máme rádi (viz zmíněné „Kotěhůlky“).

Josef Krůpa

 


Nový příspěvekTento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti cookie. Používáním webu s tím souhlasíte. Další info OK