Diskusní fórum

K aleji na Pohoři: Argumenty jsou na straně aleje
Zpět na přehled témat


Autor Příspěvek

Jan Bolek
18.04.2021

Argumenty jsou na straně aleje:

Ohledně přínosu/nepřínosu protipovodňových opatření pro skupinku domů v údolí u potoka

-----------------------------------------------------------------------

Protipovodňové opatření spočívající ve vykácení většiny aleje za účelem odvedení srážkových vod z tzv. "dílčího povodí" nad alejí nově vzniklým příkopem podél cesty v aleji nebude mít dle rozboru znatelný přínos pro vyplavované domy v údolí u potoka (na mapce místo označeno červeně 2, jedná se o skupinu přibližně 5 domů). 

Toto dílčí povodí nad alejí totiž tvoří jen 17 % (tj. přibližně jedna šestina) plochy z celkového povodí ohrožené lokality u potoka. To znamená, že i po provedení plánovaných tzv. "protipovodňových opatření" nadále zůstane většina, tedy celých 83 % plochy povodí neřešena, což znamená, 

že při větších deštích se tedy na tomto velkém zbytku plochy bude stále "sbírat" množství vody, které se nebude příliš lišit od množství, které tam teče nyní. Ohroženým domům u potoka se tedy popravdě fakticky příliš neuleví a nemá tedy cenu si vzájemně, natož obyvatelům těchto domů něco nalhávat ve smyslu, že pak už budou v bezpečí. 

Navíc jak uvedla paní, na jejíž zahradě se nachází vpusť s česlem (tj. mříží) do které ústí potůček odvádějící vodu ze zmiňovaného povodí (chcete-li polí), tak problém nebývá ani tak v množství vody, a v tom, že by vpusť nestíhala odvádět množství vody, ale spíše v tom, že se mříž/česlo čas od času, či průběžně zanáší/ucpává různými nečistotami jako například větvemi, drny, případně ovocem apod., v důsledku čehož začne voda přetékat vrchem - mimo/nad mříž do zahrady, případně sklepa a ne přes ni dovnitř do potrubí v zemi ústícího do blízkého potoka.

Z toho tedy vyplývá, že toto je tedy klíčové a zároveň slabé místo, ke kterému bude nutné v budoucnu nadále dojíždět, kontrolovat jej a v případě potřeby čistit.   

A proč vlastně celý tento podrobný rozbor ? 

Poněvadž když byl na vedení obce a zastupitele vznesen dotaz, proč musí být pokácena většina aleje, že přece voda z aleje neteče nahoru do kopce k domům v ulicích pod lesem a dnes už ani dolů k domům kousek nad hřištěm, jako např. před více jak 10 lety, kdy nad nimi nestály další tři domy co stojí dnes, tak bylo odpovězeno, že tam, tam dolů u potoka je skupinka domů, které ohrožuje voda, co teče přes cestu v aleji, protože tam není příkop, který by vodu svedl z pole a lesa nad cestou, a že tedy  když bude, tak těm domům pomůže, protože tam prý musí zasahovat hasiči (zřejmě v důsledku ucpané a přetékající vpusti popsáno viz výše). 

Bylo by určitě dobré žít s pocitem, že po provedení tzv. protipovodňových opatření už bude všechno v pohodě a nebude hrozit nebezpečí vyplavení dotčených domů, a trochu to i vyznívá, že pak už tam teda hasiči jezdit nebudou muset, protože to projekt - tyto problémy "vyřeší".

No jak bylo popsáno výše, zřejmě nevyřeší a byla by velká škoda si kvůli tomu zbytečně zničit přírodní alej Na Pohoři.

Kdo má přesto případně pochybnosti o tomto rozboru, či otázky, zda budou domy v údolí u potoka opravdu v bezpečí či nikoliv, bude se zřejmě muset dotazovat vedení obce, Státního pozemkového úřadu či projektanta. 

Je však otázka, zda se něco dozvíte. Pokud byste chtěli nahlédnout do projektu, tak máte smůlu, protože ten "zmizel" z obecního úřadu vzápětí po kontrole ČIŽP (3. listopadu 2020) a dosud - již několik měsíců stále "není". Prý si ho jenom půjčil Státní pozemkový úřad a na příštím kontrolním dnu (myšleno za týden) ho zase vrátí, odpověděl pan starosta za přítomnosti radních ve své kanceláři na OÚ ve středu 4.listopadu. Skutečnost je však taková, že nikdo nic nevrátil. Co si o tom myslet... 

Projekt, který by měl být hlavním zdrojem informací, argumentem a v případě možných nejasností odpovědí na otázky, projekt, který zpracovávali autorizovaní projektanti -renomovaná firma, není.  

Nic zatím ani nenasvědčuje tomu, že by se chystal nějaký informační "kulatý stůl" k projektu, o který žádala petice.

Příloha: 

grafický rozbor-schéma povodí, dílčích povodí pro ohroženou skupinku domů u potoka 

https://www.facebook.com/ZachramealejnaPohorivZasove

(zpracovala iniciativa Zachraňme přírodní alej na Pohoři).  

Podklady - mapa s vrstevnicemi pro vymezení povodí. 

Odhadovaná míra nepřesnosti stanovených ploch +- 10%.

Důvodem pro vypracování rozboru povodí byla snaha dát na stůl fakta, podpořit věcnou diskuzi k problematice omezit prostor pro různé dohady a dojmy.

P.S:  Bylo by užitečné, pokud by bylo možné zde do diskuzního fóra obce připojit k psaným příspěvkům také grafické přílohy. V tomto případě by to bylo obzvláště dobré, ostatně jak praví jedno staré přísloví "Je lepší jednou vidět než stokrát slyšet". 


Nový příspěvekTento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti cookie. Používáním webu s tím souhlasíte. Další info OK