Diskusní fórum

Česká televize odvysílá v pondělí 3.5. 2021 v 17:40 reportáž o aleji na Pohoři
Zpět na přehled témat


Autor Příspěvek

Jan Bolek
30.04.2021

Dobrý den,

v pondělí 3. května 2021 v 17:40 bude Česká televize na stanici ČT 1 v pořadu Černé ovce vysílat reportáž o naší přírodní aleji na Pohoři a projektu protipovodňových opatření  na Pohoři prováděných Státním pozemkovým úřadem v naší obci.

Josef Krůpa
27.05.2021

MOTTO: „Investigativní žurnalistika má za úkol cíleně vyhledávat informace, které by jinak nebyly zveřejněny a zatajované informace odkrývat pro veřejný prospěch.“

 

Musím přiznat, že zprvu jsem informaci o NATÁČENÍ ČERNÝCH OVCÍ V ZAŠOVÉ přijal s nevolí. Nelíbilo se mi, že by naše obec měla být veřejně prezentována v negativních souvislostech. Nakonec se však potvrdilo rčení, že vše zlé je k něčemu dobré.

Jednak platí, že i negativní reklama je reklama. Mimo to, soudnému a pozornému divákovi nemohly uniknout zajímavé skutečnosti. Především se ukázalo, že tato epizoda Černých ovcí vyzněla jaksi do ztracena.  Žádné bombastické odhalení se nekonalo.  Nejlépe to asi vystihla má kolegyně v zaměstnání, která se mě ptala, kdy se bude vysílat pokračování, protože „tohle přece nemělo žádný závěr“.

Každý si může pustit tuto reportáž ze záznamu. Na začátku jsou diváci nalákáni mnohoslibnou otázkou, ZDA JSOU PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ „JEN JAKOUSI ZÁSTĚRKOU“. Odpověď se však za celou dobu od reportérů Černých ovcí, tedy od tzv. investigativních novinářů nedozvíme!!! My se toho z jejich úst opravdu dozvíme velmi málo, fakticky nic. Jsou to totiž mazaní profesionálové a dávají si velmi dobrý pozor, aby nevstoupili na tenký led, nemají to přece zapotřebí…

Nedá se to přehlédnout. Jsou to zruční manipulátoři, kteří umí nasměrovat úvahy diváka (který je už ze své podstaty náchylný vidět za vším nějakou levárnu), aby jeho představivost pracovala kýženým směrem, ale sami reportéři neřeknou nic závazného, nic konkrétního. A tím „nic“ myslím skutečně NIC. Na problematické výroky zde přece mají ochotné laické spolupracovníky (kteří pro svých pět minut slávy na sebe rádi vezmou roli užitečných inteligentů).

Alibismus a pokrytectví reportérů Černých ovcí se v Zašové projevil až neuvěřitelným způsobem. Z jejich reportáže sice jakoby nade vší pochybnost vyplynulo, že projekt protipovodňových opatření je paskvil od začátku do konce, že takto se to přece už dávno nedělá a že i místostarostka z Prahy 12 by to udělala lépe a skoro zadarmo, ale v celé reportáži ani jednou nezazní jména autorů projektu ani projekční kanceláře. PROČ ASI?!

Že by snad reportéři Černých ovcí zprostředkovali konfrontaci autorů tohoto „zašovského“ projektu třeba s názory onoho teoretika z ČVUT nebo s onou místostarostkou (což by mohlo být obzvlášť poučné či spíše zábavné) to jakoby nikoho ani nenapadlo.

Zrovna tak z úst reportérů Černých ovcí ani jednou nezazní jméno prováděcí firmy. A to ani po příběhu nařezaných stromů, což Černým ovcím náhoda (?) seslala nečekaně přímo do klína. Reportéři Černých ovcí přijeli točit do Zašové místní kauzu, ale neobtěžují se zajít na staveniště za šéfy stavební firmy, neobtěžují se zajet do Olomouce za projektanty... A raději jedou (PRÝ) pro zkušenosti ze Zašové do Prahy na sídliště Kamyk a pak zpět do Zašové...

Reportéry Černých ovcí jejich práce živí a nestojí o nějaké komplikace a právní tahanice. Už mají rutinu. Diváka utvrdit v jeho tendenci věřit, že svět kolem je špatný, všichni jsou zkorumpovaní atd. atd., ale musí se to udělat tak, aby samotné reportéry nemohl nikdo chytit za slovo, brát k zodpovědnosti. (Oni přece nic neřekli, nikoho nejmenovali, jen dali průchod názorům nespokojených občanů...)

V Černých ovcích musí samozřejmě někdo hrát tu roli černé ovce a ti, kdo reportéry k natáčení pozvali, to jaksi z logiky věci být nemohou, že? Ve střižně se pak už jen vyberou ty správné záběry, které odpovídají sledovanému záměru. (Je přece samozřejmé, že ne vše na kameru řečené, pak v TV také zazní....)

Ale abych reportérům Černých ovcí nekřivdil, cosi přece jen divákům odkryli. Zvláště pokud se dívali ti, kdo v dobré víře podepsali Bolkovu petici, ti možná žasli. Říká se tomu „KOUZLO NECHTĚNÉHO“.

Zatímco v petici se píše o aleji stoletých stromů v počtu 138 ks, v reportáži se už mluví střízlivěji jen o 50 – 60 letých a ze záběrů kamery (i když se kameraman snažil, seč mohl) je zřejmé, že většina těch kmenů není silnější, než lidská ruka. A jak může divák zahlédnout i na detailu plánů projektu, který se na chvíli mihne na obrazovce, do těch 138 „stoletých“ stromů jsou započítány i kmínky o průměru několika málo centimetrů...

Zatímco z petice musí mít čtenář dojem, že alej bude zcela zničena, z reportáže je zřejmé, že má být pokácena jen část stromů a za pokácené bude vysazena náhrada. Stromy kolem cesty zde tedy budou dál, ALEJ SE NEZNIČÍ.

V petici se nepravdivě píše o tom, že voda z polí bude svedena do místní kanalizace, takže prý hrozí kolaps kanalizační sítě...  V reportáži Černých ovcí se najednou divák dozví, že stavba nemá s místním kanalizačním řádem nic společného. (Protože v případě extrémních srážek voda, která by na své cestě do místního potoka zpustošila zahrady a suterény domů, bude do téhož potoka svedena řízeně  a bezpečně samostatným širokým potrubím.)

V petici se píše, že alej se má kácet kvůli tomu, že na místě polní cesty má vzniknout asfaltka. Teprve díky této reportáži místních poměrů neznalý divák najednou vidí, že asfaltka zde přece už je. (A to ještě neví, že je starší, než většina stromů v této „aleji“.)

Ale zpět k reportáži a k jejímu závěru

INVESTIGATIVNÍ NOVINÁŘI Z ČERNÝCH OVCI V ZAŠOVÉ NIC SKRYTÉHO A UTAJOVANÉHO NEODHALILI.

Profesionální novinář samozřejmě žádné spekulativní a ničím podložené soudy na kameru vyslovovat nebude.  Proto závěrečné „resumé“ patří zapáleným laikům.  Reportér sice zcela jasně a pravdivě konstatuje: „Teď se čeká, jak dopadne řízení u české inspekce životního prostředí a ministerstva životného prostředí. To však nebrání občance Petřvalské, aby o případu záměrně poškozených stromů nespekulovala:  „...kdo má samozřejmě zájem na tom, aby ty stromy šly pryč a ty miliony, které se tady mají prostavět, se prostavěly, a plány, které tady byly, se realizovaly. Kdo jiný by na tom mohl mít nějaký zájem?“ A člen vsetínského zastupitelstva tomu nasazuje korunu: „Takže asi investor a všichni tady v obci, kteří už to chtěli mít z krku, se radují...“

 

Nevím, jak doktor Husa, ale já neznám nikoho, kdo by se z poškození a následného kácení stromů na Pohoři radoval. Je samozřejmě nesmysl si myslit, že vynuceným pokácením stromů už nic v dokončení práce v daném úseku nestojí v cestě. Pravdu má redaktor: spor mezi SPÚ a ČIŽP trvá. Poničení stromů byl čin nejen nelegální a trestný, ale i hloupý.

Od pokácení stromů i od natáčení této reportáže už běží třetí měsíc – a práce jsou stále pozastaveny. Překážkou dokončení práce totiž nebyly a nejsou ty nešťastné stromy, ale nejednotný výklad zákona ze strany dvou státních institucí. Tyto si nejdříve musí ujasnit, jestli součástí dokumentací stavby skutečně musí být i odborný posudek o dopadu stavby na ráz krajiny a pokud ano, tak teprve závěr tohoto odborného posudku rozhodne o tom, zda a jakým způsobem se bude ve stavbě pokračovat. Na tento výsledek nebude mít žádný vliv svévolné poničení stromů (ale ani zmíněná epizoda Černých ovcí).

Adam Berk
28.05.2021

Já jsem jen zvědav, co na to budete, vy kteří tyto opatření schvalujete, říkat, až opravdu přijdou extrémní srážky a všechny vody z pohoře potečou do potoka tím novým mega potrubím. Obyvatelé, žijící ve spodní části toku potoka, kde je mělké koryto potoka, budou mít jistě radost! Už vůbec nemluvě o tom, že pokud se  násilně odvedou vody z pískovcového podloží, brzy se dočkáme uschnutí všech borovic, které zde rostou. Takže co se nyní nepokácí, v blízké budoucnosti uschne. Takže tady rozhodně nejde jen o pár stromu v alejí, ale o devastaci časti krajiny. 

 

Josef Krůpa
28.05.2021

Pane Berko,

toto je diskusní vlákno na téma „Černé ovce v Zašové“ a já jsem se kriticky vyjadřoval k tomu, jakým způsobem reportéři téma "Alej" zpracovali. Nikde se nedočtete, že opatření schvaluji nebo že se dokonce raduji z pokácení stromů. Ve svém postoji k celé kauze vycházím z toho, že projekt vypracovali odborníci, kteří mají pro takovou činnost veškerá oprávnění, projekt podepsali a nesou za jeho funkčnost odpovědnost. Stejně, jako třeba za nosnost mostu odpovídá jeho projektant a nikoliv starosta, v jehož funkčním období se stavba zrealizovala. A pokud snad měli redaktoři z Černých ovcí o kvalitě projektu a o míře kvalifikace a vůbec odborné způsobilosti jeho autorů pochybnosti, měli se právě na toto zaměřit. Já nevím, proč tak neudělali, proč autory projektu nekontaktovali a nepozvali před kamery. Redakce jsem se ptal, odpověď jsem zatím nedostal.

Přeji nám všem, aby se černý scénář, který naznačujete, nikdy nenaplnil. Osobně se domnívám, že přívalová voda poteče z kopce dolů vždy a vždy skončí v potoce. Bylo tomu tak před realizací projektu a bude tomu tak i po ní. Projekt má pokud možno snížit nebezpečí, že přívalová voda napáchá cestou škody na majetku.  Víc Vám k tomu říct neumím. 

Adam Berk
30.05.2021

Děkuji za reakci. Jsem z Vašich příspěvků lehce zmaten a jen bych si rád ověřil - vy tedy tato protipovodňová opatření neschvalujete resp. s nimi nesouhlasíte a přesto v této věci tolik bojujete za obec a její představitele? A proč to děláte? Snad prominete, že to není až tak dotaz k tomuto vláknu. 

Josef Krůpa
31.05.2021

Je jistě mou chybou a projevem mé stylistické nešikovnosti, že jste má slova pochopil tak, jak píšete. Tak ještě jednou: řekli-li jsem: „Nikde se nedočtete, že opatření schvaluji“ neznamená to, že s těmito protipovodňovými opatřeními nesouhlasím a že je neschvaluji (jak jste si to vyložil Vy) nýbrž znamená to, že je NEHODNOTÍM, protože je to záležitost odborná, kterou mi prostě nepřísluší posuzovat. Jak je to v podobných případech normální - DŮVĚŘUJI odborníkům. Děláme to tak všichni. Pro lepší pochopení jsem uvedl příklad s konstrukcí mostu. Laikovi se může projekt protipovodňových opatření (nebo projekt mostu či jiné stavby) vizuálně a pocitově líbit, či nelíbit, ale nemůže mít námitky k funkčnosti  nebo statice projektu, protože tomu prostě nerozumí, nemá na takové posouzení kvalifikaci.  

Já se ve svých komentářích nevyslovuji k projektu protipovodňových opatření, ale ke zjevné demagogii, manipulaci a nepravdám, ke kterým se někteří laičtí odpůrci realizace protipovodňových opatření uchylují. Ve formulaci petice „za záchranu aleje“, ale i ve způsobu zpracování tématu investigativními novináři "Černých ovcí" je takových demagogických, manipulativních a nepravdivých prvků celá sbírka a některé jsem už uvedl výše.

Především je pro mne zcela nepochopitelné, že investigativní novináři z ČO, kteří ve své reportáži účinnost a smysluplnost projektu zpochybnili, nedali prostor autorům projektu, dokonce je ani nejmenovali a místo toho „vyslýchali“ starostu a úřednici ze SPÚ, jako by snad konkrétní podoba tohoto projektu byla z jejich hlavy, a v jejich zájmu.  

Já nemám důvod věřit ve věci protipovodňových opatření na Pohoři a na Vesníku více místostarostce z Prahy 12 nebo lékaři ze Vsetína nebo J. Bolkovi, než projektantům, kteří disponují potřebnou kvalifikací a oprávněními, jejichž projekční studio je držitelem všech nutných certifikací a kteří jsou pod tímto projektem podepsání - SE VŠEMI DŮSLEDKY. Je totiž něco jiného ručit za mnohamilionový projekt svým podpisem, než vést líbivé, nicméně plané a teoretické úvahy bez jakékoliv odpovědnosti. 

S pozdravem Krůpa

Jaroslav Petřvalský
2.06.2021

Dobrý den.

Co napsat k tak zoufale vedené diskusi? Snad faktickou poznámku o zodpovědnosti zastupitele.

V minulém roce jsme s manželkou prostudovali projektovou dokumentaci projektu na Pohoři a zjistili, že v něm vůbec není řešen hydrogeologický dopad stavby na pramen vody ve Stračce pod kopcem a podali jsme v této věci podnět k prošetření na ČIŽP.

Jinými slovy, stejně jako by si každý na svém vlastním pozemku nechal ošetřit, jestli stavební projekt ovlivní vydatnost studny na pozemku, jsme zkontrolovali, jestli totéž, na obecním, udělali zastupitelé. Což neudělali. Navíc výše v této diskusi čtu, že pan Krůpa "...nemá důvod nevěřit projektantům, kteří disponují potřebnou kvalifikací a oprávněními".

A v otázce, komu důvěřuje zastupitel, je příznačně ignorantské označení termínem "onen teoretik z ČVUT" pana Tomáše Dostála, vedoucího Katedry hydromeliorací a krajinného inženýrství ČVUT v Praze. Všechny úřední kontroly stavebních projektů v rámci prevence před povodněmi, financované po roce 2009 z fondu z jednotlivých etap programu „Prevence před povodněmi“ se řídí metodikou, kterou k tomuto programu vydalo právě ČVUT.

Loni v prosinci jsme informovali Obecní zastupitelstvo i Spolek Mariánské poutní místo Zašová o vědeckých pracích „Propustnost pískovcových povrchů a pohyb vody v mělkých zónách skalních měst“ Bc. Ondřej Sysel, 2020  https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/198405/?lang=cs a  „Vliv změny využití půdy na srážko-odtokové poměry“, Přemysl Březovič, 2006. Z obou prací jasně plyne, jak citlivý je proces vsakování dešťové vody na povrchu pískovcových skal a jak nešetrně provedený zásah do půdního pokryvu negativně ovlivní odtok vody.

Pan zastupitel ale vše odbyl tvrzením, parafrázuji, "už naši moudří předkové meliorací rozšiřovali zemědělskou půdu".  

Marné byly námi předložené odkazy:

 na obce, ležící v N.P. České Švýcarsko, které se pyšní tím, že v rámci ochrany vodních zdrojů na svém území ruší bývalé meliorace a meliorační příkopy. http://www.cittadella.cz/europarc/index.php?p=hydrogeologie&site=NP_ceske_svycarsko_cz

 na projekt z Broumovska, který se dostal do výběru šesti nejlepších světových vodních projektů Stockholm Water Price, což je taková „Nobelova cena za vodu“. Pro ilustraci: na základě měřitelných výsledků z dokončené fáze vyplývá, že pokud by se projekt rozšířil na celou ČR, byla by celková zádrž vody objemově 1.5 krát větší, než je celkový objem všech 165 přehrad v ČR. Detaily k tomuto projektu jsou na stránkách Maiwaldovy akademie a sdružení Živá voda. https://ma.klasterbroumov.cz/cs/ochrana-vody a http://zivavoda.biz/brozura/ .

Ať to shrnu. Domnívám se, že pan Krůpa jen halasně odvádí pozornost od fatálního selhání při náležitém ošetření vlivu stavby na poutní místo ve Stračce.

S pozdravem

Jarek Petřvalský

 

Josef Krůpa
3.06.2021

Pane Petřvalský, aby tato diskuze nebyla - jak sám píšete - "vedena zoufale", k tomu můžete přispět mimo jiné tím, že se budete držet tématu.

Např. toto téma je o pořadu ČT Černé ovce - díl "Alej". Chcete-li psát o Stračce, založte nové diskuzní vlákno. Rád se pak přidám, protože jako člen spolku Mariánské poutní místo mám k tématu co říct.

Buďte zdráv

 


Nový příspěvekTento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti cookie. Používáním webu s tím souhlasíte. Další info OK