Diskusní fórum

Výzva signatářům článku „Demokracie a příroda v naší obci“ (Zašovské noviny květen 2021)
Zpět na přehled témat


Autor Příspěvek

Josef Krůpa
4.05.2021

V květnových ZN novinách se čtenářům prostřednictvím článku pana Petřvalského „O zastupitelské demokracii“ dostalo poučení, co je demokracie. Za tím účelem mimo jiné (jak sám uvádí) cituje poučku z jedné pedagogické příručky, kde se hovoří o dialogu, ve kterém má každý svůj prostor pro vyjádření a právo být vyslyšen...

V podobném duchu a ve stejném čísle ZN je i článek “Demokracie a příroda v naší obci “ který spolupodepsali R. a J. Petřvalští, Z. Matějková, L. Vašát, R. Korytárová, K. Čaňová, E. a J. Bolkovi, M. Hladilová, L. Ulrych, E. Štorková, J. Bolek, K. Krůpa, J. Trčka.

V jejich společném textu se píše o nedůvěře, nevyslechnutí argumentů a vzájemném obviňování. Podepsaní vyzývají zašovské zastupitele, aby (cituji) ctili základní myšlenky demokracie, vyslechnutí a respekt k jinému názoru, dialog a férový přístup.

Vyzývám signatáře zmíněného článku, aby každý sám za sebe uvedl, kdy a v jaké věci zažil ze strany místního zastupitelstva takové bezpráví, o kterém hovoří.

Jsem členem Zastupitelstva obce Zašová teprve 3. rokem. Za tu dobu jsem nezažil, že by na zasedání zastupitelstva nedostal slovo každý, kdo se o ně přihlásí, že by tedy nebyl vyslechnut, že by neměl prostor pro vyjádření. Z každého zasedání zastupitelstva je kromě zápisu pořizován i audiovizuální záznam, který je trvale přístupný na obecním webu.

Zasedání zastupitelstva jsou veřejná a občané jsou na ně zváni. Lidé se jich však ve své většině neúčastní a nemají tak osobní zkušenost. Po přečtení zmíněných článků otištěných v místních novinách pak musí nabýt dojmu, že „obyčejný člověk“ nemá možnost na půdě zastupitelstva vyjádřit svůj názor, že je mu odepíráno právo vyslovit se veřejně k obecním záležitostem, zapojit se do diskuze. Není to pravda.

Josef Krůpa

 

Jaroslav Petřvalský
19.05.2021

Vážení čtenáři diskuzního fóra obce Zašová.

Věřím, že většina z Vás si vlastní úsudek na obsah článků v ZN vytváří přečtením textu a nepřejímá jen jejich překroucený význam z příspěvků v diskuzních skupinách, byť by byly od zastupitele. Osobně nepovažuji za korektní, když jsou z kontextu cizího článku vytrženy části vět a přeskládány do jiného významu s cílem vyvolání „flame“ v diskuzi.

Také věřím, že kromě ZN věnujete pozornost také reportážím věnovaných dění v Zašové, jako byl například nedávno pořad „Černé ovce“ v české televizi:

https://www.ceskatelevize.cz/porady/1097429889-cerne-ovce/221452801080503/0/77304-alej/

anebo články v časopisech Referendum a Respekt věnované tématu kácení na Pohoři:

https://denikreferendum.cz/clanek/32661-statni-pozemkovy-urad-pomaha-naplnovat-partikularni-zajmy-v-rozporu-se-svym-ucelem

https://www.respekt.cz/tydenik/2021/15/zazrak-ktery-prekazi?gift=bohckfhs5u

Vlastní názor občana a ochota a odvaha jej projevit patří k základům zdravé demokratické společnosti.  Tzv. „občanskou společnost“, kterou na obecní úrovni můžeme chápat jako souhrn aktivit občanů, rodin, spolků, ve kterých se projevují zájmy a vůle občanů,  je považována za klíčovou pro fungování svobodného a demokratického státu. Pro zdravé fungování demokracie nestačí pouhá soutěž volených politických stran. Viz heslo na wikipedii nebo knihovně V.H.

Myslím, že jakékoliv přiznané sdílení a podpora třeba jen okrajového názoru ve svém důsledku společnosti pomůže, zachová pestrost a podporuje sebereflexi.   Obecní zastupitelstvo může „nepochopit“ názor občana. Ale nemůže myslet vážně vyzvu, aby se „každý sám za sebe“ zpovídal na obecním webu anebo osobně zastupiteli, jenž si nedal práci s pochopením obsahu publikovaného článku s názorem.

Jaroslav Petřvalský

Josef Krůpa
20.05.2021

Pane Petřvalský,

jsem takový celkově jednodušší a skutečně se mi stává, že mám problém s pochopením psaných textů. Zvláště některých.

 

V článku, který jste podepsal (jeho úplný a nezměněný text je níže), jsem zvýraznil větu: „A k tomu vyzýváme i naše zastupitele.“ Obracím se na Vás s prosbou, abyste speciálně pro mne nechápavého zvýraznil v citovaném textu tu část, na kterou se onen apel na zastupitele vztahuje. A pokud snad slova o nevyslechnutí argumentů druhé strany, neúctě k demokracii atd. nejsou adresována nám zastupitelům, pak prosím komu?

S díky a pozdravem J. Krůpa

V  naší zemi se během posledních let podařilo vyhloubit mnoho příkopů, které nemizí, naopak se prohlubují a  celková politická i společenská situace není dobrá. Vůbec by nás netěšilo, kdyby se atmosféra mezi lidmi v Zašové kazila podobnými událostmi, jako se dějí kolem aleje a cest na Pohoři. Nedůvěra, nevyslechnutí argumentů druhé strany a vzájemné obviňování problémy nevyřeší, naopak velmi dokáže odradit od chuti něco dělat pro věci veřejné. Pro uchování dobrých vztahů mezi lidmi a spolupráci si přejeme, abychom ctili základní myšlenky demokracie, vyslechnutí a respekt k jinému názoru, dialog a férový přístup. Pokud nám záleží na tom, aby se v Zašové žilo dobře VŠEM lidem, je potřeba, aby se nejen k podobným kauzám jako je Pohoř přistupovalo jinak. A k tomu vyzýváme i naše zastupitele. Čtenáře prosíme, aby věnovali čas přečtení souvisejících příspěvků v ZN: dopisu Z. Matějkové a článků R. a J. Petřvalských, které náš společný postoj vyjadřují různou formou. R. a J. Petřvalští, Z. Matějková, L. Vašát, R. Korytárová, K. Čaňová, E. a J.Bolkovi, M. Hladilová, L. Ulrych, E. Štorková, J. Bolek, K. Krůpa, J. Trčka

 

 

Petr vaněk
25.05.2021

Vážený pane Petřvalský,

Osobně Vás neznám, ale znám některé jiné signatáře článku „Demokracie a příroda v naší obci“ zveřejněném v ZN. Hodně bych se divil, že by komukoli z občanů nebylo umožněno vystoupit na zasedání zastupitelstva a diskutovat. Velmi by mne proto zajímalo, kdy konkrétně a komu ze signatářů tohoto článku se takové bezpráví údajně stalo.

Jelikož patřím mezi odpůrce Facebooku, Instagramu a nemám na těchto platformách založený žádný účet ani profil, informace o kauze „Pohoř“ čerpám jen z oficiálních zdrojů a vlastních zkušeností. Svůj názor jsem si udělal již dávno.

Na jednu stranu veřejně tvrdíte “A“, na stranu druhou nechcete říci “B“, a to ani když Vás k tomu vyzývá zastupitel. Místo jednoduché odpovědi na jednoduchou otázku téma diskuse odvádíte jinam.

Je zvláštní od Vás číst, že si má občan udělat nezkreslený názor na celou kauzu prostřednictví jiných zdrojů, než jsou diskusní fóra a skupiny na facebooku, když hlavní „boj“ (petice) se právě v takovém prostředí šířil a odehrával.  Dávat za vzor demokracie a nezkreslených informací tendenčně natočený pořad „Černé ovce“, tak to v tomto případě dostala demokracie hezky na zadek.

S pozdravem

Petr Vaněk

 

 

Jaroslav Petřvalský
2.06.2021

Dobrý den pane Vaňku,

   pokud znáte některé Zašovjany, kteří podepsali onen článek, můžete se jich osobně zeptat, jestli například respekt k jinému názoru, dialog a férový přístup vnímají stejně jako Vy.  Myslím, že vyjádření pana Krůpy v jeho výzvě, kde píše, cituji, že : „… nezažil … že by tedy nebyl vyslechnut, že by neměl prostor pro vyjádření“ je prostým nepochopením obsahu.

Píšete „Hodně bych se divil, že by komukoli z občanů nebylo umožněno vystoupit na zasedání zastupitelstva a diskutovat.

Moji zkušenost bych Vám raději sdělil osobně. Nicméně žádáte ji tady, tak stručně shrnu loňské prosincové zasedání (viz záznam):   na zastupitelstvu mohu vystoupit a říci svůj názor, ale diskuse ?  K argumentům vedení obce buď mlčí anebo je odbyde „s tím se nedá nic dělat, za to může předchozí zastupitelstvo“ anebo si vyslechnu, „že jsem zmanipulovaný“, že „to jsou lži“. A na konci zasedání jsem rád, že jsem nedostal pěstí, jako urputnější pan Bolek, kterému mimo jiné skákali do řeči primitivními hláškami.

Podobnou masáží jsou některé články zastupitelů, např. 6.11.2020, cituji: „…všechny slušné lidi upozornit, než podepíšete nějakou petici, zjistěte si všechny informace, i to kdo za peticí stojí. V tomto případě jsou to lidé, kteří mimo jiné bránili pokácení staré nemocné lípy u autobusové zastávky pro školní děti. Když jsme lípu pokáceli, prokázalo se, že byla uvnitř úplně dutá. Kdybychom tehdy dali na námitky těchto rádoby zachránců přírody, mohlo na to doplatit některé z našich dětí.“ Na webu si můžete najít hromadu příkladů z obcí, které jsou na své staré duté lípy hrdí, a fotí se u nich také „slušní lidi“ i se svými dětmi.  Podobnou perlou je tvrzení, parafrázuji, že „aktivisti zatloukli hřebíky do nařezaných stromů“.

Inu, ptáte-li se na moji zkušenost, tak výše uvedené nenaplňuje mou představu o „respektu k jinému názoru, dialogu a férovém přístupu“.

Ještě mé vyjádření k některým částem Vašeho příspěvku: 

Ad ‚Na jednu stranu veřejně tvrdíte "A", na stranu druhou nechcete říci "B", a to ani když Vás k tomu vyzývá zastupitel.‘

Ano, dovolil jsem si veřejně sdělit „A“.  A nemyslím, že bych se musel vyjadřovat ve věci „B“, i přes takový argument, jakým je: "a to ani když Vás k tomu vyzývá zastupitel“. Nepovažuji za smysluplné naslouchat výzvám zastupitele, který chrlí články a příspěvky, ve kterých se s opozičním názorem, byť je důsledně podložen vědeckou prací nebo odkazem na vyjádření respektovaného vědce, vypořádá vždy po svém, vysvětlí občanům, co je správný názor, co je lež, a argumentem je mu jen jeho názor.

Ad: „Je zvláštní od Vás číst, že si má občan udělat nezkreslený názor na celou kauzu prostřednictví jiných zdrojů, než jsou diskusní fóra a skupiny na facebooku, když hlavní "boj" (petice) se právě v takovém prostředí šířil a odehrával.

Kde jste prosím v mém příspěvku přečetl že „prostřednictví jiných zdrojů“ ? Napsal jsem: „Věřím, že většina z Vás si vlastní úsudek na obsah článků v ZN vytváří přečtením textu a nepřejímá jen jejich překroucený význam z příspěvků v diskuzních skupinách, …“ a prostě a jednoduše jsem tím myslel: „vytvořit si úsudek přečtením textu oněch článků v ZN“.

Ad: „Dávat za vzor demokracie a nezkreslených informací tendenčně natočený pořad "Černé ovce", tak to v tomto případě dostala demokracie hezky na zadek.“

Díky demokracii takové pořady mohou vznikat.  Tento pořad považuji za skvělý a zejména vysvětlení pana Tomáše Dostála, vedoucího Katedry hydromeliorací a krajinného inženýrství ČVUT v Praze velmi precizně demaskuje zmatené dezinformace, které mezi občany šíří pan J.Krůpa.

Vážený pane Vaňku, vyzval jste mne k odpovědi panu Krůpovi slovy „Místo jednoduché odpovědi na jednoduchou otázku téma diskuse odvádíte jinam“.  Na všechny žlutě zvýrazněné texty jsem už odpověděl v předchozích příspěvcích nebo článcích tak jednoduše, jak jsem byl jen schopen. Pokud byste si přál v diskusi pokračovat, navrhuji raději osobní setkání, když půjdete pro vodu, zastavte se u nás ve Stračce č.p. 166 a můžeme pohovořit třeba u pramene.

S přáním všeho dobrého

Jarek Petřvalský

 

 

 

 

 

 

 

 

Josef Krůpa
2.06.2021

Pane Petřvalský,

výše sice reagujete na diskusní příspěvek Petra Vaňka, ale protože si v této své odpovědí vícekrát berete do úst mé jméno, připojím se i já.

Velmi se mi líbí ta Vaše formulace, kdy píšete, jak (cituji) „...pan Tomáš Dostál, vedoucího Katedry hydromeliorací a krajinného inženýrství ČVUT v Praze velmi precizně demaskuje zmatené dezinformace, které mezi občany šíří pan J.Krůpa.“ (konec citace)

To je ale opravdu vzletná formulace: „precizně demaskuje zmatené dezinformace“. To je asi něco jako to pověstné „nastavení zrcadla“ – že?

Představa, že pan docent z pražského ČVUT zná mé texty a reaguje na ně, je příliš krásná, než aby to byla pravda. :-)

Po zkušenostech z minula už jaksi nemám sílu se Vás zeptat, kdy, kde a jakým způsobem jsem ty dezinformace šířil a v čem spočívaly. Tuším už, že by to bylo marné, že konkrétní odpověď na konkrétní otázku bych opět nedostal… Proto mě docela potěšilo, když od Vás zazněl v reakci na Petra Vaňka přece jen jakýsi konkrétní údaj. To, když píšete (opět cituji) „...na konci zasedání jsem rád, že jsem nedostal pěstí, jako urputnější pan Bolek, kterému mimo jiné skákali do řeči primitivními hláškami“ (konec citace).

Konec zasedání, to je vcelku jednoznačný údaj. Pustil jsem si tedy ten Vámi zmiňovaný konec zasedání… Žádné náznaky násilí vůči Vaší osobě ale nevidím ani neslyším. Starosta všem přeje pěkné svátky a zastupitelé se zvedají k odchodu…. Proto Vás chci (už snad naposled) poprosit o SKUTEČNOU ODPOVĚĎ. Odkazujete se zde na záznam zasedání. Ten záznam ale trvá téměř tři a půl hodiny! Prosím: napište, od které minuty vysílání můžeme zhlédnout Vaše vystoupení, během kterého se k Vám zašovští zastupitelé chovali tak ošklivě, jak popisujete (že jste se až musel obávat fyzického napadení). Nechci Vás zdržovat, stačí jednoduše napsat např.: „od … minuty do … minuty záznamu".  Zájemci se už podívají sami a sami si utvoří i názor.

No a pokud by snad někdo z čtenářů tohoto DF nevěděl co s časem, tak si může poslechnout celou prosincovou debatu o „kauze Pohoř“. Začíná cca 1 hodinu a 20 minut od začátku záznamu, a to vystoupením MUDr. Husy ze Vsetína (který mimo jiné nedávno účinkoval i v "zašovských" Černých ovcích). Budou tam hovořit i někteří z těch našich spoluobčanů, kteří v minulých ZN psali cosi o  "nevyslechnutí a neúctě k základům demokracie". (A naopak svůj podpis pod onu "výzvu zastupitelům" přidali i lidé, kteří snad na zastupitelstvu ani nikdy nebyli a pokud ano, do diskuze se nepřihlásili...)

Níže přikládám odkaz na záznam prosincového zasedání Zastupitelstva obce Zašová (o kterém se zmiňoval pan Petřvalský) a přeji všem návštěvníkům tohoto DF hezké dny a veselou mysl.

Josef Krůpa

https://www.youtube.com/watch?v=_UTO2Ti4MLw

Petr Vaněk
3.06.2021

Vážený pane Petřvalský,

 

Cením si Vaší reakce, ale…

Položil jsem Vám sám za sebe (nikoli za pana Krůpu) jednoduchou (byť stejnou) otázku a čekal jsem jasnou odpověď (nebo oznámení, že se k tomu vyjadřovat nebudete, protože i to je projev demokracie).

Místo odpovědi, ze které by bylo zřejmé, kdy jste nedostal možnost vystoupit se svým příspěvkem, jste mi sdělil, kdy se Vám naopak možnosti vystoupit dostalo. Tím v podstatě popíráte vše, co jste až doposud tvrdil.

Nechci zde hodnotit, zda čas který jste ke svému vystoupení měl, byl dlouhý, nebo krátký a zda ten či onen Vás okřikl. Věřím, že každý pořadatel diskuse má právo kdykoli diskusi ukončit, vrátit debatu do původní roviny či ji jinak řídit. Stejně to funguje u soudu, televizních debat a podobně.

Je mi v celku jedno, zda Vám pořad “Černé ovce“ imponuje, každý máme svou “laťku“ objektivního pořadu nastavenou jinak.

Nechci se zde s Vámi pouštět do nějakých “jalových“ debat. Jsem zvyklý a vedu k tomu i své děti, že na jasnou otázku mají dát jasnou a stručnou odpověď. 

Na závěr jedno pravdivé rčení: “Diskutovat lze jen s tím jedincem, který je ochoten připustit, že nemusí mít pravdu…“

 

Vaši odpověď již nečekám.

 

S pozdravem 

Petr Vaněk


Nový příspěvekTento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti cookie. Používáním webu s tím souhlasíte. Další info OK